Asi je to neodvratné

edward gibbonPOJDTE SE PODÍVAT jak Edward Gibbon v roce 1775 popsal jaká bude DNEŠNÍ DOBA.. neskutečné. Čti Pozorně ..
Edward Gibbon
08.05.1737 - 16.01.1794

Edward Gibbon (8. května 1737 v Putney u Londýna, Anglie – 16. ledna 1794, Londýn, Anglie) byl jeden z nejvýznamnějších britských historiků. Zabýval se hlavně dějinami Římské říše a jeho hlavní dílo „Úpadek a pád Římské říše" patří dodnes ke klasickým.1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým. vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldneři.
7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají i luze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)
20. Občané stále na všechno nadávají.

Tolik Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše Římské.
Nabízí se silná paralela - čeká EU podobný osud jako Římskou říši?

K těm bodům bych dnes přidala:

- parazitování "vůdčího národa říše" na ostatních satelitech

- rozklad systému státní správy, přehnaný centralismus

- silná závislost státu na soukromých firmách, zejména v oblasti informatiky a správy
státních databází

- nedostatek dlouhodobé koncepce, reforma stíhá reformu podle toho, který ješitný chytrák
je momentálně u moci, legislativní smršť - novela stíhá novelu, nevyzná se v tom již ani
odborník, k tomu ještě úpadek úrovně právnického jazyka a mnohoznačnost výkladů

- ztráta angažovanosti a iniciativy lidí, výchova úředníků ve stylu - žádné diskuse, neptej
se, nekomentuj, plň příkazy, byť jsou sebepitomější

- snahy vše formalizovat, normalizovat, unifikovat, ztráta možnosti operativního
rozhodování na nižších úrovních podle zdravého rozumu

.... a dalo by se hodně dlouho pokračovat.
Zobrazeno 3752 x
Nahoru