Antimonopolní úřad zrušil Drábkovu miliardovou zakázku na systém pro výplatu dávek…

otaznikServer Seznam.cz mezi novinkami uveřejnil nedávno postupně dvě informace o chaosu zanechaném exministrem Drábkem na úřadech práce. Tou první byl výtah z oficiální zprávy vnitřních kontrolorů o řízení rizik, která poukázala kromě nárůstu složitosti práce a zátěže pracovníků, jejich frustrace a únavy i na takové závažné nedostatky nových systémů, jako je možnost zadávání změn včetně čísel účtů pro zasílání dávek kterýmkoliv pracovníkem úřadu s přístupem, aniž by bylo možno ověřit, kdo změnu provedl!!! Systém stále selhává v základních funkcích, práce je zdlouhavá, výstupy nespolehlivé, těžko ověřitelné. Lidé jsou v permanentním stresu, nové aplikace nejenže práci neusnadnily, ale místo toho ji úředníkům zkomplikovali, což je při drastickém snížení počtu zaměstnanců počátkem roku 2012 o to tíživější. Ani po roce zavedení nového systému AIS tento řádně nefunguje.
„Úředníci věnují více času obsluze než individuální práci s klienty. K tomu se nabalují další potíže. Zpráva popisuje, jak stále častěji úředníci čelí lživým osočením, nevybíravé verbální, místy však i fyzické agresivitě, poškozování či zcizování majetku ÚP, záměrnému znečišťování úřadoven apod. ze strany netrpělivých klientů. To vše kvůli špatně fungující výpočetní technice a omezování dostupnosti dávek". Samozřejmě, že stupňující se útoky vůči řadovým, zcela nevinným pracovníkům úřadů práce, vyvolávají potřebu dalších výdajů, i tak nedostatečných státních zdrojů, a to na fyzickou ostrahu a ochranu majetku.
Na místě je otázka, jak je možné, že ministerstvo práce a sociálních věcí pod Drábkovým a Šiškovým vedením, připravilo tak „odfláknuté" zadání veřejné zakázky, aniž byla provedena důkladná analýza potřeb a zpracován řádný popis požadavků na nový systém? Čím byl odůvodněn a motivován takový spěch na nové zakázky v oblasti informatiky? Jak je možné, že byl pan ministr Drábek premiérem Nečasem dokonce pochválen za to, že dokázal zrušit monopol dosavadního dodavatele OKsystému (pozn. po léta dobře fungujícího, odzkoušeného a propracovaného, dobře spolupracujícího s uživateli systému a reagujícího na připomínky, úspěšně integrovaného s ostatními aplikacemi)? Jak je možné, že náměstek pro informatiku pan Šiška za pouhých 9 měsíců svého působení na ministerstvu dostal za tyto trestuhodné zásahy do fungování systémů největší odměnu ze všech ministerských úředníků (včetně prémií to dělalo více než 1 300 tis. Kč)?
A pokračujme dále. Po fiasku s Skartami, které byly další tučnou zakázkou, tentokrát pro Českou spořitelnu (zatím není veřejně známé, jaké odškodnění se jí bude muset vyplatit), po zrušení povinné veřejné služby (za kterou nebyla vyplácena adekvátní odměna, což ústavní soud zcela logicky přirovnal k nucené práci, k výkonu trestu formou obecně prospěšných prací), po útlumu dalšího diskriminačního institutu – systému DONEZ (opakovaná registrace vybraných klientů – na základě směrných čísel – na CZECH Pointech), jde další drábkovina k šípku. Viz další novinka serveru Seznam.cz:
„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil miliardovou zakázku ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pro společnost Fujitsu Technology Solutions, kterou bez výběrového řízení zadal této firmě bývalý ministr práce Jaromír Drábek (TOP 09). Informace je z dobře informovaného zdroje s tím, že ministerstvo bude muset nový
systém na výplatu dávek přestat používat a vyhlásit tendr, nebo se vrátit k původnímu informačnímu systému."
Jedná se právě o tolik problémový program AIS, dle kterého se mimo jiné vyplácí dávky podpor v nezaměstnanosti. Plnění dle téměř dvoumiliardové smlouvy bude rozhodnutím ÚOHS zakázáno na základě návrhu firmy Student Agency a MPSV musí do určité lhůty vysoutěžit nový systém nebo se vrátit k původnímu.
To vše by bylo celkem fajn, kdyby přitom nebyly promrhány stamiliony až miliardy peněz z veřejných zdrojů a z našich daní. Co to stálo dosud, a co to bude ještě stát, než se podaří vše znovu zpracovat a zavést nové systémy nebo vrátit do hry starší systémy. Nikdo nestihne v krátké době vytvořit, odzkoušet a zavést fungující komplex složitých programů, které mají být integrovány s dalšími aplikacemi (např. s účetním systémem, s platebními poukazy, s elektronickou spisovou službou), musí být napojeny na nový vynález pánů z TOP09 – Kalouska a Drábka, totiž na jednotný výplatní systém (všech dávek přes jednu centrálu na MF), který zatím nikdo nezrušil. Pokud se nahoře rozhodnou vrátit k OKsystému, tak ani to se neobejde bez dalších značných výdajů. Dodavatel OKsystém by byl na hlavu padlý, kdyby poté, jak se k němu Drábek otočil zády, zase honem dolaďoval svůj starší produkt a aktualizoval na nové předpisy, řešil nové integrace a propojení na JVM, aniž by si to nechal tvrdě zaplatit (stará smlouva a staré podmínky pro cenění aktualizací již neplatí), zvláště když na takové řešení bude enormní spěch. To budou další miliony. A zase to vše zaplatí daňoví poplatníci!
Mimochodem, nejde o jedinou zakázku MPSV, která je pro nezákonnost výběrového řízení zrušena. Nedávno byl zrušen miliardový tendr na kontrolu posudkových lékařů, který byl zadán firmě IBM systém a měl údajně zabránit zneužívání dávek. Inu, určitě velmi „důležitý" a „potřebný" systém!? A jaký by asi byl výsledný finanční efekt takového drahého programu? Jaký objem neprávem vyplacených dávek by asi zachránil!?
Ptám se, jak dlouho si nechá tento národ líbit takové hospodaření s veřejnými zdroji, jak dlouho se nechá obelhávat vládou, která se lživě nazývá vládou rozpočtové odpovědnosti? Cožpak toto nejsou zločiny? Jak to, že to stát nedá Drábkovi, Šiškovi k úhradě, stejně tak Skarty, DONEZ aj.!!?? Třeba by jim rodná TOP09 či přímo „hodný" pan kníže finančně pomohli!!!! Vždyť všechny tyto „vynálezy" šly z jedné stranické dílny! Když porovnáme prémie a odměny pana Šišky za 9 měsíců jeho „práce" a nulový stav zdrojů na účtech matek s dětmi, kterým nedorazila únorová dávka, na níž jsou existenčně závislí, nejenže se mi chce plakat a zvracet zároveň, ale probouzí se ve mně i emoce zcela jiného druhu.

(vek)
Zobrazeno 4413 x
Nahoru