O tom, jak prý komunisté kradli.

legendaNalezeno na internetu – opravdu zajímavé počtení
Ještě po dvaadvaceti letech od pravicového státního převratu nazývaného "Sametová revoluce" a pádu vlády jedné strany se řada autorů ve svých článcích a jejich patolízalů v diskusích neustále vracejí k období let 1948 - 1989. Čím více se současná česká společnost propadá do ekonomické a mravní krize, z níž vládní establishment nenachází (spíše není schopen, nebo nechce nalézt) východisko, o to více současní politruci a ochránci té jedině správné, doslova pravé víry, po vzoru goebbelsovské propagandy, vytrubují svá dogmata.

Ne že bych návraty do minulosti měl nějak zvlášť v oblibě, ale protože jsem tu dobu zažil na vlastní kůži a ne všechno bylo tak, jak je nám jednostranně líčeno a podsouváno (nezřídka lidmi narozenými po r. 1980, což je obzvláště pikantní), cítím potřebu se také vyjádřit.

Na jedné straně tito autoři především zdůrazňují materiální blahobyt současného kapitalismu, poukazují na obchody a supermarkety přetékající zbožím nekonečného sortimentu, množství a celosvětového původu. Očividně méně již hovoří o jejich kvalitě, cenách a dopadu na střední živnostenský stav a domácí producenty. Vychvalují (bezesporu) vzkvétající města a obce, obrovský technický a technologický pokrok, svobodné cestování, demokracii a politickou pluralitu. Jejich tvrzení, že jsme se nikdy v minulosti neměli lépe jak dnes, má jednu podstatnou chybu. Jednak srovnává nesrovnatelné (v roce 1935 se také žilo lépe než v r. 1913, v 70. letech lépe než v padesátých) a jednak už neříká, že se to dnes netýká všech, nebo alespoň většiny. A právě hledisko většiny považuji nejen za správné, ale i za demokratické.

Na straně druhé se vytasí s popliváním a znevážením téměř všeho, co se v Československu za těch dlouhých 40. let stalo a udělalo. Začnou tvrzením, že se komunisté dostali k moci pučem, přičemž taktně opomenou zmínit výsledky svobodných voleb v r. 1946, v nichž KSČ zvítězila a obdržela 31% mandátů a Gottwald se stal předsedou vlády a pokračují znárodněním, které nazývají krádeží. Že znárodňoval hned po válce již president Beneš, jim však nevadí. Krádežemi ostatně operují při hodnocení celého období socialismu.

Komunisté prý ukradli, na co přišli, komouši se prý napakovali. Někteří určitě ano, nebyli to všichni samí svatoušci, řada z nich se dopustila neodpustitelných činů, ale za 22 let se žádnému investigativnímu novináři, žádnému vyšetřovateli, žádnému lovci senzací ani bulváru nepodařilo odhalit a prokázat nakradený majetek, luxusní vily, pozemky a nemovitosti, byty na Floridě, konta ve Švýcarsku nebo Kajmanech, jachty na Riviéře nebo nadstandardní rekreační sídla soudruhů Gottwalda, Zápotockého, Novotného, Svobody, Husáka, Štrougala, Biĺaka, Indry, Jakeše a dalších členů Ústředního výboru KSČ, vlády, prvních tajemníků nebo jiných vysokých stranických funkcionářů. Léta byli na samém vrcholu moci, žili si na vysoké noze, chovali se jako prominenti, měli možnosti si nahrabat a přitom jejich osobní majetek byl v porovnání s dnešními politiky a partajníky doslova směšný. Kde kdo obviňuje komunisty z krádeží, ale zatím nikdo nepředložil sebemenší relevantní důkaz. Komunistickou stranou za ta dlouhá léta prošly miliony členů a troufám si tvrdit, že rozhodně ne všichni to byli zloději a darebáci.

Podívejme se tedy na tyto krádeže a výsledky jejich hospodaření v období jejich čtyřicetileté vlády. Kde není uvedeno jinak, znamená první číslo stav v r. 1948, druhé číslo stav v roce 1989.

Stav základních prostředků - 757 mld. / 5 bil. 178 mld. Kčs
Instalovaný výkon elektráren - 2.625 MW / 21.670 MW
Výroba nákladních aut - 7.221 ks / 50.570 ks
Vyrobeno párů obuvi - 64.378 / 120.289
Autobusová síť - 44.047 km / 299.489 km
Letecká síť - 18.685 km / 124.327 km
Telefonní přípojky - 386.000 / 4.132.000
Chov hovězího skotu - 3.663.000 ks / 5.129.000 ks
Chov prasat - 3.242.000 ks / 7.498.000 ks
Sklizené obilí - 4.768.000 t / 12.042.000 t
Divadla ve stálém provozu - 60 / 88
Vydané knihy - 44.176 ks / 105.739 ks
Počet lůžek v nem. na 1000 obyvatel - 8,9 lůžka / 12,6 lůžka
Jeden lékař připadl na - 1.158 obyv. / 270 obyvatel
Zásobování pitnou vodou z veřej. zdrojů - 48,6% v r.1960 / 80% v r.1989
Napojení domácností na veřej. kanal. - 39,2% v r.1958 / 64,8% v r.1989
Odběratelé plynu - zanedbat. množ. / 2,7 mil. domácn.
Průměr. délka života - M 61,5 / 68 let - Ž 66,1 / 75,3 let

Za vlády jedné strany, v hrůze totalitního režimu, v bídě a nouzi, politickém útlaku, nesvobodě, bez podílu cizího kapitálu, jen z domácích zdrojů a s omezenou zahraniční pomocí, při úplném vypořádání se se znárodněnými zahraničními majiteli po Únoru´48, při spuštěné Železné oponě a mezinárodní blokádě, bez vrácení celého zlatého pokladu a nesplacených válečných reparacích se československým dělníkům, zemědělcům, vědcům, inženýrům, zaměstnancům i intelektuálům podařilo při udržení slušné životní úrovně a životních jistot naprosté většiny občanů vybudovat:

4 atomové, 23 tepelných a 26 vodních elektráren, téměř 400 km dálnic, elektrifikovat železniční tratě, postavit hutní, strojírenské, chemické, potravinářské a jiné podniky a továrny, zmodernizovat zemědělská družstva a dosáhnou téměř 100% soběstačnosti v základních komoditách, provozovat flotilu námořních lodí, položit stovky a tisíce kilometrů energovodů, plynovodů a ropovodů, zavést zcela nové výroby niklu, hliníku a umělých hmot, postavit a provozovat jesle, školky, školy, odborná učiliště, polikliniky, nemocnice, kulturní a společenské domy, sportovní stadiony, rekreační střediska. Od základu bylo území republiky pokryto TV signálem, ne sice ideálně, ale přesto se udržovaly kulturní a historické památky, podporovaly se divadelní a umělecké soubory a soubory lidové tvořivosti. Vybudovala se podstatná část pražského metra s 38 stanicemi, obrovské prostředky se vynakládaly na industrializaci zaostalého Slovenska. Postavily se stovky obytných sídlišť s 200.000 panelových domů a 1.200.000 byty, což představuje 55% všech bytů a 30% veškerého bytového fondu. Dekrety na tyto byty se předávaly rodinám bezplatně. Ve zbrani byla udržována 200 tisícová armáda v mnoha desítkách vojenských útvarů, 16 výcvikových prostorech s 407 bojovými letadly, 101 vrtulníkem, 4.585 tanky, 4.900 obrněnými transportéry a BVP, 3.445 děly a raketomety a 77 zařízeními odpalovaní raket. Pro případ války a v rámci Civilní obrany byly vybudovány objekty, které by dnes bylo naprosto nemožné postavit. A ještě zbylo dost prostředků pro zahraniční pomoc rozvojovým zemím. Nízké platy byly vyváženy dotovanými cenami potravin, bydlení, hromadné dopravy, lékařské péče, kultury, umění, sportu a mnoha jiného.

Takové prostředky, takové bohatství byli pracující schopni vytvořit. Kampak asi tyto prostředky dnes plynou? Zahraničním majitelům a domácím podnikatelům, zbytek se rozkrade a prošustruje za zbytečnosti. Jen na ty, kteří je svoji prací vytvářejí, se stále nedostává. Proto se jim ještě z toho mála sebere.

V roce 1989 měla SBČS k dispozici 105 tun měnového zlata v hodnotě 15 - 17 miliard Kčs, hotovost ve výši 85 mld. Kčs a žádné vnitřní dluhy. Státní dluh činil pouhých 124,2 mld. Kčs, v roce 1993 již 158,8 miliard a letos astronomických 1.412.900.000.000 Kč! Ani za tisíc let se nepodaří ho splatit.

Ne vše se dařilo, ne všechno se dělalo správně, ne všeho bylo vždycky dost, také jsme nebyli se vším spokojeni a také jsme si zanadávali. Také proto mnoho z nás zvonilo klíčema a s nadšením přivítalo Pražský podzim. Kam to povede, však mnozí netušili a myslím si, že kdyby to věděli, nesouhlasili by. Jenže historie žádné "kdyby" nezná. Těm, co špatně chápou, nebo slyší trávu růst, připomínám, a zdůrazňuji: mým cílem není zlehčování nebo zastírání špatného, nevolám po návratu "starých dobrých časů". Ty se nevrátí stejně, jako se nevrátí naše mládí. Chci jen uvést na správnou míru jednostranné řeči o zlodějinách komunistů, o všeobecně temných letech jejich vlády, které nejsou charakteristické jen jejich zločiny v 50. letech a pošlapáváním některých lidských práv a svobod, ale také mnohými pozitivními skutky v zájmu většiny a jak už to bývá, současně v neprospěch menšiny, čímž nechci říct, že schvaluji její pronásledování a šikanování. Každý z nás, kteří jsme podstatnou část svého života prožili v socialismu, máme své osobní zkušenosti, svůj názor. Někdo špatné, někdo dobré. Někdo byl aktivní, někdo pasivní, jiný se postavil na odpor. Takoví jsme prostě byli.

zdroj: oldrichslovacek.blog.iDNES.cz

Pro informaci a doplnění.
Ohromně kvalitní a rozumně stručné a jasné hodnocení !!!
To se nedá zpochybnit,snad by se to dalo ještě vylepšit některými základními pravdami :
1.) počet nezaměstnaných před r.1989 - 0,000000001 %
2.) " bezdomovců totéž
3.) nabídka pracovních míst pro absolventy škol - 150-300 % (já sám jsem si mohl vybrat mezi třemi nabídkami! Většina mých spolužáků měla nabídky,"umístěnky", alespoň dvě)
4.) náklady na pořízení bytu - 0 - 10-násobek měsíčního platu(státní zadarmo,družstevní za cca 25.000)
5.) náklady na bydlení - max.15% měsíčního příjmu
6.) přímé náklady na studia na VŠ - 0,000 Kč
7.) povinné preventivní lékařské prohlídky na srdeční a plicní nemoci = nulový výskyt TBC, povinná školní docházka na preventivní zubní prohlídky s ošetřením. Samozřejmě zdarma. apod.
8.) důsledná kontrola hygienických stanic na dodržování nezávadnosti potravin i pracovních podmínek všech zaměstnanců v ČSSR. Rovněž důsledné požární a bezpečnostní PRAVIDELNÉ KONTROLY revizními orgány nejméně 1x ročně. Preventivní prohlídky protipožárních opatření VE VŠECH DOMECH.
9.) letní dětské tábory za symbolické ceny
10.) předškolní zařízení za symbolické ceny
11.) školní jídelny,družiny a zájmové kroužky za symbolické ceny, většinou zdarma
12.) příspěvky na rekreaci zaměstnanců formou Fondu kulturních a sociálních potřeb (kryly až 50% nákladů na dovolené v odborářských zařízeních)
13.) příspěvky na tematické zájezdy,ale i výlety a zájezdy za zábavou z FKSP.
14.) BEZÚROČNÉ NOVOMANŽELSKÉ PŮJČKY
15.) KVALITNÍ POTRAVINY ČESKOSLOVENSKÉ PRODUKCE
16.) minimální % násilných trestných činů, tvrdé (až doživotní) tresty za brutální činy.Trest smrti pro obzvláště zavrženíhodné činy. Trestanci museli na sebe pracovat-jejich pobyt nehradili jejich oběti, čili daňoví poplatníci
17.) děti měly kvalitnější výchovu a byly vedeny k povinnostem. Netvarovala si je televizní "kultúra", plná brutality, násilí, sexu jako dnes, čímž vychovává hlupáky, sadisty, tvory bez morálky. Ostatně s hrůznými důsledky "moderní výchovy" se dnes a denně setkáváme.
............a tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho
Vedle toho,měl "totalitní" režim samozřejmě i mnoho negativ - "povinné" prvomájové průvody, skoro povinné členství v ROH(pro později narozené: v odborech), zákaz kritizování politiků KSČ, vlády a prezidenta. Povinné kádrování těch, kteří chtěli vyjet mimo zónu států RVHP, omezené devizové prostředky pro výjezd na západ, podstatně menší sortiment výrobků ve všech sférách spotřebního zboží. "Podpultový"prodej nedostatkového zboží atd.
Pečlivější a více znechucené pamětníky asi napadne ještě několik nedostatků, ale většinu z nás asi napadne také ještě mnoho pozitivních tváří "totality".

KAŽDÁ DOBA MÁ SVÁ POZITIVA I NEGATIVA, ale je opravdu "ZAPÁCHAJĆÍ",ČÍM JSOU DNES "NEPAMĚTNÍCI" KRMENI - jakými "zaručeně objektivními zprávami". O politických procesech v 50.letech netřeba pochybovat, ale proč se současná ideologie tváří,že v TÉTO DOBĚ neexistují političtí vězni v ČR ?! A že jich máme požehnaně ! Těch,kteří "chtějí rozvrátit kapitalismus"(soudy to ale nazývají jiným jménem, například ohrožení demokracie, nebo etnická nesnášenlivost atd.). Za své politické smýšlení jsou již uvězněni i ti, co jenom doma přechovávali věci s "nežádoucími symboly", jsou trestně stíhány ženy a přítelkyně těchto vězňů za to, že pořádaly sbírky na pomoc rodinám politických vězňů současné "demokratúry", atd. atd. Tolik můj skromný dodatek k této velmi užitečné zprávě a porovnání obou režimů.

Další dodatek více znechuceného pamětníka:
Nepovinné členství v ROH v kterém byla většina zaměstnaných???
Nikomu se nic nestalo, kdo v ROH nebyl. Kdo ano, měl z něj jenom výhody. Nezapomínalo ani na bývalé zaměstnance v důchodu.
50tá léta??? Donekonečna vyčítaný argument, komu? Viníci dávno nežijí, to je věc učebnic. Současnost by se měla především zajímat o dnešní viníky a dnešní všebordel!
V dnešní době je tolik vražd, že to nemá od 2.svět. války obdoby. Když někomu zabijí blízkého člověka, tak je mu úplně jedno jestli je to z politických důvodů, nebo že stát to dopouští ! Protože současný stát nás "chrání takovými zákony, policií a soudy", že vrazi, zločinci a zloději se nemusejí ničeho bát. Maximálně směšných trestů.
1.máj???
Byl to placený svátek, kdy se nemuselo do práce, děti do škol. A to každý přivítal. Na 1.máj se zdobila a uklízela města. V ulicích pak hrála hudba, bylo veselo. Vítalo se spíš jaro, vlk se nažral-koza zůstala celá. Politický podtext, byl každému ukradený. Tenkrát sice nestrašily celoročně billboardy po všech městech a cestách, ale jednou ročně byly praporky v oknech, no a co? Zrovna u nás nevisely a nikdo nás za to nezastřelil. Ale každý věděl, že má a vždycky bude mít práci, na úřadech zastání, léčbu a vzdělání zdarma. Že když mi onemocní dítě, že stát se postará a nemusím žebrat a prosit přes TV hodné lidi, aby se mi složili na léčbu. A to snad je mnohem důležitější! Než dnešní už fanatické zesměšňování čehokoliv, že se chodilo do průvodu, nebo cvičila Spartakiáda,... (mimochodem, secvičit cvičence z celé republiky v jedno tělo, by těžko dnes někdo dokázal dát dohromady bez počítačů.)
Podpultový prodej???
Ano, ale nakonec stejně každý sehnal co potřeboval. Je pravda, že nebyly přeplněné supermarkety, které nabízí jeden podvod za druhým. Od "pravého" včelího medu, přes veškerý náhražkový sortiment, vyrobený z chemie. Český česnek se už léta nesežene, ani pod tím pultem!!! Šťavnaté ovoce a zelenina, co dozrávaly na slunci v našich polích a sadech jakbysmet. Teď je máme celý rok, v předstihu česané-nedozrálé, tedy bez vitamínů, ale exotické! Hlavně předražené !
Zákaz kritizování politiků a prezidenta???
Pravda, to se zlepšilo. Už jim můžeme nadávat, hurá!!! To je opravdu velká výhoda. A jak je nám to platné, že? Namaluj tykadélka a jsi v té "svobodě" v kriminále, než se naděješ.
JAKÁ BYLA KSČ ? NECHVÁLÍM JI, BYLO PLNO VĚCÍ NA KTERÉ SE NADÁVALO. Ovšem teď, když mám možnost srovnání, z dnešních politických stran především z ODS, (kdysi můj favorit), nebo TOP 09, je mi na zvracení.
Bývalé "totalitě" KSČ se jedno upřít nedá : Dokázala se o lidi postarat a uměla hospodařit! Kdo tohle by chtěl popřít, je sprostý lhář!!!
Národu skoro všechno dotovala a dluhy = 0,000Kč ! Kdyby v ničem jiném, už jenom v tomhle, jim žádná porevoluční strana nesahá
ani po kotníky!
P.S.
Je pravda, korupce jim také nebyla cizí, mnozí se nechávali uplácet flaškou koňaku, či cigaretami zn. SPARTA...
Zobrazeno 4833 x
Nahoru