Podpora zájmových občanských sdružení se daří

Rychnov n KJedním z cílů volebního programu KSČM před posledními volbami do městského zastupitelstva v Rychnově nad Kněžnou byla podpora zájmových sdružení v Rychnově nad Kněžnou. Že plnění tohoto cíle volebního programu KSČM v Rychnově nad Kněžnou se daří, lze uvést na následujícím příkladu.
Koncem měsíce března 2013 končil zdejšímu mysliveckému sdružení nájem honitby, kde sdružení vykonávalo právo myslivosti. Hlavním zájmem zastupitelů za KSČM bylo prosadit, aby honitba mohla být mysliveckému sdružení pronajata na dalších 10 let. Nebyl to lehký úkol, neboť byly obavy, že o honitbu budou mít zájem někteří Rychnovští podnikatelé. Nakonec se podařilo prosadit, aby honitba mohla být opět pronajata zdejšímu mysliveckému sdružení a koncem měsíce března 2013 byla uzavřena nová nájemní smlouva. Zdejší myslivci tak mají možnost svůj koníček dále realizovat.
V této souvislosti věříme, že se nepodaří prohlasovat v poslanecké sněmovně novelu zákona o myslivosti, kde se navrhuje ponížit minimální výměru honitby z 500 ha na 250 ha. Doufáme, že poslanci za KSČM tuto novelu nepodpoří, neboť to by byl konec lidové myslivosti v Čechách.
Výše uvedený příklad není jedinou podporou zájmových sdružení v Rychnově nad Kněžnou zastupiteli za KSČM. Dále například zastupitelé podpořili příspěvky z rozpočtu města na činnost sportovních spolků, zahrádkářů, rybářů, hasičů apod.
Členové výše uvedených zájmových sdružení si aktivit zastupitelů za KSČM váží a tímto jsme si vytvořili dobrou voličskou základnu pro příští komunální volby, které se budou konat v roce 2014.

JUDr. Milan Novák
člen městské rady za KSČM
Zobrazeno 3642 x
Nahoru