redakce

redakce

pondělí, 24 srpen 2020 12:52

15. Josef Dušek


V minulosti byly vodárenské společnosti pravicovými politiky v mnohých městech a obcích rozprodány soukromým společnostem, což se posléze ukázalo v mnoha ohledech jako vážný problém. Nejprve se to projevilo v možnosti (spíše nemožnosti) čerpat dotace EU pro vodohospodářské společnosti v soukromých rukou. Tam, kde byli politici v jiných obcích prozíraví a tyto společnosti neprodali, ale zachovali je ve vlastnictví měst a obcí, dotace naopak čerpali, a to pomohlo lépe spravovat hospodaření s vodou pro občany.

Česká vodohospodářská síť je dnes na hranici životnosti, soukromí provozovatelé do ní neinvestují. Hospodaření s pitnou a odpadní vodou proto zřejmě čeká razantní změna a je třeba ji provést co nejrychleji. Kvůli rostoucím problémům s ničivým suchem hodlá stát ochranu vody nadřadit ústavním zákonem ostatním veřejným zájmům. Toto ovšem bývá často jen suchým prohlášením vrcholných politiků a zde je nutné opět pracovat ve prospěch nejen našeho regionu, ale celé ČR už od krajských zastupitelstev. Jednak aby už v budoucnu nebylo možné prodávat vodovodní řád soukromým společnostem a dále abychom docílili toho, že se od soukromých společností opět navrátí hospodaření s naší vodou pro občany do rukou měst a obcí v našem kraji.

Toto je jeden z mých důležitých cílů.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:51

14. Petr Falta


Pracuji ve velkoobchodě, kde vyřizuji a kompletuji objednávky pro odběratele jako restaurace, hotely nebo vesnické obchůdky.

Ohodnocení pracovníků ve službách je nedostatečné, chtěl bych ho napravit, ale trápí mne také problém bydlení. Jako mladý to vidím jasně: pracujete ve třech směnách, domů přinesete 25 tisíc, vaše drahá polovička taky 20 až 25 tisíc, máte jedno dítě. Vlastní dům si nemůžete dovolit, protože nemáte dostačující příjem a hypotéku vám zamítnou. Tak chcete alespoň byt v paneláku, ale v Hradci znamená 3+1 skoro 4 miliony nebo v původním stavu za 3,5. Jenže máte dítě, a to je potíž – banka zvedne prst a řekne „ne“!

Jak mladé rodiny mají žít, jak mladí lidé mají pomýšlet na budoucnost? Stát řekne budeš dřít jako kůň a ani si nemůžeš pořídit vlastní dům, protože málo vyděláváš. Nebo si nesmíte pořídit dítě, protože je to přítěž. A pak se stát diví, že klesá porodnost a populace stárne, když nám mladým lidem takhle hezky hodí klacky pod nohy? Pro nás pracující, hlavně nás mladé lidi do 35 let, kteří pracuji a chtějí zakládat rodiny, stát nedělá zhola nic. Taková je skutečnost.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:51

13. Jiří Machula


Pokud budu zvolen do krajského zastupitelstva, mohu uplatnit své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, ve které se pohybuji prakticky nepřetržitě čtyřicet let. Pracoval jsem v obci jako tajemník, řadový zastupitel. V současné době jsem uvolněným místostarostou. Zkušenosti z komunální politiky bych mohl využít i v zastupitelstvu kraje.

Od mládí se věnuji práci s mládeží. S nejmladší generací jsem pracoval v Pionýru, pro hasiče či sportovce. Organizuji se svými spolupracovníky letní tábory. Proto se domnívám, že mám zkušenosti v práci s nejmladší generací a znám její problémy a potřeby.

Pokud bych byl zvolen do zastupitelstva kraje, chtěl bych využít i zkušenosti s problematikou zdravotně postižených občanů, pracovat v jejich prospěch. Různé nadace, charity a neziskové organizace nedokáží při nejlepší vůli potřeby našich postižených spoluobčanů zabezpečit a svoji roli zde musí sehrát kraj a stát.

Budu kandidovat proto, že si přeji, aby naše děti vyrůstaly v lepší společnosti, která nebude ovládána penězi, cizím kapitálem a prosáklá korupcí. Tomu hodlám věnovat své síly a svůj čas.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:50

12. Mgr. Josef Radocha


Ve svém profesním životě jsem se zabýval oblastí školství, bezpečnosti a veřejnými financemi, a to jak při jejich plánování, tak i při realizaci veřejných zakázek. Oblast školství a bezpečnost a s nimi související zvládání krizových stavů je velmi finančně náročné. Rovněž otázka veřejných financí a transparentní, efektivní a účelné vynakládání peněžních prostředků je problematika, o kterou se zajímá většina obyvatel kraje. Nástup hospodářské krize také zvýší požadavky na správnou alokaci peněžních prostředků a udržení vyrovnaného hospodaření kraje při zachování nezbytných investic především do zdravotnictví a dotací na zabezpečení sítě škol a dopravní obslužnost.

Bude také nezbytné vyhodnotit zkušenosti ze zvládání pandemie viru COVID-19, vyvodit poučení a přijmout opatření pro udržení a další zlepšování schopnosti zvládat krizové situace. Fakt, že se krizi podařilo na úrovni kraje zvládnout, nesmí vést k sebeuspokojení.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:49

11. Josef Tylš

11 tyls 2 815

Sport ani volnočasové aktivity nejsou pouze zábavou, ale učí budoucí generaci chovat se fair play, odpovědnosti a je prevencí proti kriminalitě či obezitě.

Považuji za důležité, aby děti nebo handicapovaní mohli dělat sport nebo volnočasové aktivity, které si vyberou, nikoliv co si může rodina dovolit. Podpořím a budu prosazovat rozšíření dotací na sport a volnočasové aktivity pro všechny, nikoliv pouze pro vyvolené. V případě mého zvolení budu prosazovat navýšení rozpočtu na tyto aktivity v Královéhradeckém kraji. Budu prosazovat myšlenku sportem proti drogám, kriminalitě a obezitě, rozšíření volnočasových aktivit pro sociálně slabé, více peněz do rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže a podporu menších klubů.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:49

10. Mgr. Iva Řezníčková


Zdravotnictví a sociální služby patří mezi její priority a témata, kvůli kterým se rozhodla kandidovat do krajského zastupitelstva. Jejich rozvoj a lepší podmínky pro občany by ráda aktivně podporovala. Druhé volební období je také zastupitelkou města Trutnova a snaží se z této pozice podpořit rozvoj svého města. Kromě své profese se zároveň ve zdravotnictví věnuje mnoho let odborovým aktivitám, už mnoho let je předsedkyní odborové organizace v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.

Svou aktivitou pomohla zachránit unikátní dětskou léčebnu Vesna v Janských Lázních před zrušením.

Stále si doplňuje vzdělání a ve volném čase ráda cestuje, zajímá ji kultura, a také fotografuje

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:48

9. Jaroslav Manych


Vystudoval jsem Soukromou střední školu podnikatelskou v Náchodě, obor ekonom-podnikatel a své studium úspěšně zakončil maturitní zkouškou v roce 1996. Jelikož mě vždy zajímala elektrotechnika, rozhodl jsem se v roce 2010 si dálkovým studiem rozšířit vzdělání na SOU Hradební v Hradci Králové a v roce 2012 zde získal výuční list v oboru elektrikář. Od roku 1997 do roku 2000 jsem pracoval jako obsluha a grafik v kopírovacím centru v Náchodě. Po ukončení provozu tohoto centra jsem nastoupil jako administrativní pracovník a IT technik do firmy zabývající se výrobky z technické pryže, silikonu a plastů. Zde také stále pracuji zároveň jako technik pro elektroúdržbu.

Jako sociálně smýšlející sympatizuji s programem KSČM a s potěšením jsem přijal nabídku na kandidaturu za tuto stranu. Budu hájit program této strany, zvláště sociálně zaměřená témata. Osobně se chci zaměřit na rozvoj a zkvalitnění dopravy v Královéhradeckém kraji, ale nejsou mi cizí ani témata zdravotnictví, sociálních služeb, školství, životního prostředí, podpora rodin s dětmi a digitalizace státní správy.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:47

8. Marcela Kováčíková


V Královéhradeckém kraji je více než 100 zařízení pro seniory, od pečovatelských mobilních služeb až po domovy pro seniory. Více než 13 let pracuji v Hořicích v Podkrkonoší se seniory a mám také zkušenosti v mobilní pečovatelské službě. Tato péče se musí dělat srdcem, protože není doceněna ani z lidského, ani z finančního hlediska. Pracujeme ve světě, který si mnohý z vás nedokáže představit do chvíle, kdy tyto služby bude sám potřebovat.

Proto jdu do voleb za lepší podmínky pracovníků v sociálních službách.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:47

7. PaedDr. Josef Lukášek


Nedejme se, je mým volebním heslem a asi se ptáte, v čem se nemáme dát? Toho by bylo v každé oblasti víc než dost. Jako například: nedejme se okrádat o naši vodu, o naše nerostné bohatství, o výsledky naší práce, našich mozků... Mě však jako bývalého učitele zajímá především školství. Nedejme se nadále ohlupovat. Ať už informačními prostředky, tak učebnicemi našich dětí a vnoučat. Koronavirová krize ukázala nesystematičnost a chaos ve školních vzdělávacích programech, nedostatečné řízení zřizovateli, chybí jednotné řízení.

Budu-li zvolen, budu prosazovat jak v krajském zastupitelstvu, tak v Senátu:
  • Výstavbu pavilonu v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou – naplnění memoranda mezi vládou ČR a firmou Auto Škoda
  • Urychlení výstavby pokračování komunikace I/35 
  • Realizaci Domova seniorů v prostorách bývalé nemocnice v Opočně
  • Obchvat Rychnova nad Kněžnou
  • Obchvat Častolovic a Kostelce nad Orlicí
  • Výstavbu protipovodňové hráze v Mělčanech u Dobrušky

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

pondělí, 24 srpen 2020 12:45

6. Ing. Lubomír Štěpán


Pracoval jsem stále v oboru projekčních prací, nyní jako soukromník. Jsem dlouholetým zastupitelem města Hradec Králové, vždy v opozici. Od roku 2000 jsem byl osm let také zastupitelem Královéhradeckého kraje, z toho čtyři roky jsem pracoval ve funkci uvolněného předsedy kontrolního výboru. Mám mnoho zkušeností z komunální i krajské politiky, též z práce ve statutárních orgánech obchodních společností. Mým koníčkem byl sport a nyní se zapojuji do činnosti výboru fotbalového klubu FC Nový Hradec Králové a v dozorčí radě Mountfield HK. Kromě práce pro sport mne baví můj pes a práce na zahradě.

V krajském zastupitelstvu i v Senátu bych důrazně požadoval řešení následků pandemie, zejména v oblasti práce a zdraví, a dopadů klimatických změn, ať už jde o povodně či dlouhodobé sucho. Urychlené zahájení a realizaci dopravních staveb Severní tangenty i Jižní spojky v Hradci Králové a zrychlení výstavby D35 od Opatovic ke stávající silnici I-35. Chci státní dotace do bytové výstavby realizované městy a obcemi s cílem snížit výši nájmů a ceny bytů a zvýšit dostupnost slušného bydlení pro širokou veřejnost.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

Strana 1 z 12
Nahoru