Elita národa

sovaNáš systém středních škol po dvou desetiletích Liberijce je v neuspokojivém stavu. Již se začínají ozývat zaměstnavatelé, kterým chybí kvalifikované síly, hlavně v technických oborech. Střední školy se v poslední době nekontrolovatelně rozrůstaly, počet míst významně převyšoval počet vycházejících dětí. Také oborové složení škol neodpovídá potřebám našeho hospodářství. O nutnosti optimalizace se mluví velmi dlouho, ale k tomuto nepopulárnímu kroku dochází jen pozvolna. Vždy jsou přítomny emoce.
V současné době se i v Královéhradeckém kraji uvažuje o slučování některých škol.
Vyvolalo to velice bouřlivou reakci mezi opozičními zastupiteli z TOP a KDU-ČSL. Nařkli radní pro školství, že chce zničit elitu národa. To mně vede k úvaze o současných tak zvaných elitách. Kdo to je a koho za elitu považujeme?
Podle sdělovacích prostředků jsou elitou především umělci, různé umělé krásky, sportovci, politici, zbohatlíci neštítící se ničeho. Ti dost často ve svých rozhovorech mluví o tom, jak ve škole neprospívali, jak chodili za školu a věnovali se jiným činnostem. Matematika pro většinu z nich je zcela nepotřebná a otravná věda. Podívejte se, kam jsme to dotáhli i bez škol. Tak to vnímá i valná část veřejnosti. Jsou mezi nimi i lidé rozumní, kteří pracují na svém vzdělávání, ale ti většinou jsou skromní a nedávají své znalosti okatě najevo a pro sdělovací prostředky nejsou příliš lákaví.
Zajímalo by mně, když gymnasia vytvářejí elitu národa, jak jsou jejich absolventi úspěšní. Školy většinou sledují procento přijatých na vysoké školy, ale to není asi zcela přesné kriterium. Měli bychom i vědět, kolik studentů školu dokončí a jak se uplatní na trhu práce. To je to hlavní a podstatné kriterium úspěšnosti. Jaké procento tvoří gymnazisté mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi?
Myslím si, že elitu národa můžeme mít i z jiných škol a hlavně záleží na kvalitě člověka, jak sám je ochoten na sobě pracovat a rozvíjet se. Kolikrát k úspěchu vedou krkolomné cesty.
Gymnasia jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího systému, mají své nezastupitelné místo, ale musí být zachována proporcionalita mezi ostatními tipy středních škol a hlavní jsou potřeby hospodářství.
Doufám, že se podaří najít průchodné řešení a naše školství bude opět svou kvalitou vyhlášené a naváže na myšlenky našeho velkého učitele národů Jana Amose Komenského. Ten chtěl vzdělání pro všechny bez ohledu na pohlaví či původ. Talentované děti jsou ve všech vrstvách obyvatel a měly by mít možnost svůj talent rozvíjet a uplatnit. Nejsou jen vyvolené elity.

Věra Žižková, členka výboru pro VVZ Královéhradeckého kraje
Zobrazeno 4845 x
Nahoru