Jenom hospodské řeči?

josef lukasekŽiji v posledních letech v malé vesnici v podhůří Orlických hor. Lidi se navzájem znají a mají k sobě blíž než ve městech. Samozřejmě se i v naší hospodě propírá politika jak místní, tak i celostátní. Někdy se člověk musí pousmát a vysvětlovat, že tak jednoduché, jak si to někteří představují, to není, ale některé názory jsou námětem k zamyšlení a možnému prosazování po volbách.
Tak například:
• Proč tak malá republika musí mít tolik zdravotních pojišťoven? Před rokem 1989 nás bylo o 4 miliony víc a stačila na to jedna.
• Proč musíme mít tolik škol? Jestli někdo chce provozovat soukromou školu, tak ať si vybírá příslušné školné a nebere peníze od státu. A navíc, nepotřebujeme tzv. „odborníky“, kteří po ukončení studia stejně nemají místo, protože jejich odbornost je k ničemu. Místo toho by měly jít peníze do učňovského školství, protože za pár let tady nebude nikdo, kdo bude umět pořádné řemeslo. Kdo tady pak bude provádět stavby, zřizovat rozvody vody nebo elektřiny a další odborné řemeslné práce? Je snad cílem, aby nám tyto odborné práce jezdili dělat řemeslníci ze zahraničí? Když už dovážíme potraviny, tak budeme dovážet i řemesla?
• Proč média, zvláště pak Česká televize, pokládají manuální práci za něco méněcenného, především pak v zemědělství? Ať si prý páni redaktoři zkusí řídit třeba nový kombajn v hodnotě několika milionů. To není nic jednoduchého. A jíst přece potřebujeme všichni a je otázkou, jak dlouho a za jakou cenu budeme moci potraviny ještě dovážet? Nejsme už teď vydíratelní?
• Jak to, že máme peníze na léčbu uprchlíků nebo raněných z konfliktů, které se nás netýkají, a na léčbu našich dětí se sbírají víčka od PET lahví nebo konají sbírky?
• Na co máme tolik neziskových organizací? A kolik peněz ze státního rozpočtu „sežerou“? A když už tady jsou, tak ať se starají o problémy našich občanů a nevměšují se do vnitřních záležitostí jiných zemí.
• Je nutná revize církevních restitucí. Katolická církev dostala nejvíc peněz, a přesto nejhorší „barák“ u nás ve vsi je fara. Tak ať neskupují lesy a starají se pořádně o to, co mají.

A otázek bych mohl uvést mnohem víc. Tvrdá debata se roztočila například kolem inkluze. Kdyby si ji vyslechli pracovníci ministerstva školství, asi by se divili. Možná i tomu, že největším jejím odpůrcem je tatínek dívenky, která zatím ještě může navštěvovat speciální školu.

Řekne se, jsou to jen hospodské řeči. Ale nekladete si podobné otázky i vy? Bude na nás na všech, abychom před volbami přesvědčili dostatek voličů o tom, že KSČM chce na tyto otázky odpovídat skutky a ne jen bohapustým žvaněním a sliby, tak jako současná vládní koalice a všechny ty vlády před ní.

Josef LUKÁŠEK
čtyřka krajské kandidátky KSČM v Královéhradeckém kraji
Zobrazeno 2219 x
Nahoru