KSČM byla součástí úspěšné koalice

znakKSČM byla součástí koalice, která byla po posledních obecních volbách v Rychnově nad Kněžnou vytvořena. Této koalici se dařilo, což se ukázalo zejména ve finanční sféře. V tomto volebním období byl snížen dluh města téměř o 40 miliónu korun, takže celkové zadlužení města již kleslo pod 100 miliónů korun. Po celé volební období se podařilo zabezpečit městský rozpočet.
Bylo zrekonstruováno několik kilometrů chodníků a cest. Bylo započato s vybudováním inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „Sibiř", kde se začínají stavět první rodinné domky. Jediným problémem v rámci města je zajištění provozu hotelu Havel v Rychnově na náměstí, který je pořád ztrátový. Jsme názoru, že tento hotel je možné provozovat i se ztrátou, než ho dát někomu do pronájmu nebo hotel prodat. Dále lze kladně hodnotit to, že se nezvyšovala daň z nemovitostí, poplatky za vodu, teplo a za svoz komunálního odpadu.
Do zastupitelstva byli v posledních za KSČM zvoleni tři zastupitelé. Byli jmenováni do významných funkcí, jako člen rady, předseda správní rady sociálních služeb, starosta honebního společenstva honitby v Rychnově nad Kněžnou apod.
Pro město bylo štěstí, že do zastupitelstva byl zvolen pan Ing. Jan Skořepa, který je vynikající manažer a pod jeho vedením se podařilo v tomto volebním období dosáhnout dobrých výsledků Z výše uvedeného vyplývá, že koalice a zastupitelé zvolení v Rychnově nad Kněžnou za KSČM se v tomto volebním období nemají za co stydět.
Nezbývá nic jiného si přát, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti kandidáti, kteří v úspěšném hospodaření města budou pokračovat. To však bude na voličích v nejbližších říjnových volbách.

JUDr. Milan Novák
člen rady města
Zobrazeno 4061 x
Nahoru