Liberland - nový evropský stát očima laika

liberlandMyslel jsem si, že už mě v mezinárodní politice nemůže nic překvapit a to ať už v tom pozitivním či negativním slova smyslu. Chyba lávky. V polovině dubna mě zasáhla zpráva o nově vzniklém státu Liberland, v jehož čele stanul prezident českého původu Vít Jedlička. Zpočátku jsem se domníval, že jde ještě o pozůstatek nějakého aprílového žertu, který k mým uším dorazil s nějakým tím zpožděním. Opět omyl. Stát byl vyhlášen až 13. dubna, takže o aprílový žert se nejedná. Začal jsem tedy pátrat po podrobnějších informacích.

Kde leží Liberland? Dokonce už i na wikipedii je odkaz na tento mikrostáteček. Jedná se prý o území nikoho tzv. terra nullius, mezi Srbskem a Chorvatskem o rozloze cca 7 km2. Na základě mezinárodního práva, tak může na takovém území vyhlásit stát kdokoliv. Zajímavá informace jen mi nebylo jasné, jak na evropském území může taková oblast vůbec být. Částečně dostanete odpověď opět na wikipedii, kde se hovoří o tom, že vlivem pohybu říčního koryta Dunaje se změnila faktická hranice mezi Srbskem a Chorvatskem. Zatímco Srbsko považuje za mezinárodní hranici současné koryto Dunaje, Chorvatsko trvá na vymezení podle historických hranic katastrů zdejších obcí, přičemž tyto hranice fixují původní trasu toku Dunaje. A to je ten problém. Chorvatům tak připadl onen cca 7 km2 rozlehlý úsek, o který nejeví zájem. Teď tedy slibovaným pohledem laika. Fajn, Chorvaté mají nějaké území, o které se sice nestarají, ale fakticky jim, alespoň v tuto chvíli, patří. Pochybuji tedy, že mezinárodní právo, takový separatismus připustí a povolí tak vznik samostatného státu Liberland. Byl by to totiž velmi nebezpečný precedens pro jiné oblasti, ve kterých by takový akt mohl vyvolat mnohem ostřejší reakce, včetně dalšího válečného konfliktu, protože ne každý národ by to vzal tak jako Chorvaté, kteří si jen ťukají na čelo a myslí si něco o inteligenci dotyčného Čecha. A jediným „násilným aktem", a toto dávám záměrně do uvozovek, bylo odstranění vztyčené vlajky.
Dejme tomu, že by ale nakonec mezinárodní společenství stát uznalo. Nevěřím tomu, ale připusťme to a dejme tomu, že sousední státy Srbsko a Chorvatsko toto vezmou jako fakt a přijmou Liberland jako svého plnoprávného souseda. Co se nachází na území Liberlandu? Je to území podél řeky Dunaje plné lužních lesů, které jsou ve velmi pravidelných intervalech zatápěné, a i proto Chorvaté o toto území příliš nestojí. Jedna pororozpadlá budova, kterou prezident označil za radnici, se asi jen tak nějaké opravy nedočká a stejné to bude i s případnými dalšími stavbami, jelikož území Liberlandu je v ochranném vodním pásmu, takže získat jakékoliv povolení pro stavbu bude asi velmi problematické. Už dnes je přísně zakázáno zde používat motorová vozidla a chorvatská policie si mne ruce, jelikož díky přílivu zvědavců, kteří se na místo dopraví jak jinak než automobily, se jim plní kapsy pokutami. Jeden automobilový výlet na území Liberlandu tak vyjde na 2 500 chorvatských kun. Všechny tyto faktory asi zrovna potenciální investory příliš neoslní. Sen o evropském Hongkongu, jak o něm Vít Jedlička hovoří, se tak rozplývá hned na začátku.
Hlavní vize Liberlandu - Žít a nechat žít – je krásná představa. Zvláště, když k tomu přidáme myšlenku státu, kde se neplatí daně a vůbec všechny regulativy neplatí. Vše je založeno jen na dobrovolných příspěvcích. Jenže už při čtení ústavy na první omezení narazíme. Občanem se může stát každý, kromě komunistů a nacionalistů. Takže ono to s tou demokracií nebude zase tak horké. Neumím si dost dobře představit, jak každého potenciálního uchazeče budou poctivě lustrovat, jestli do některé z těchto skupin nepatří. Spíše tedy půjde o stát pro elitu, kdy se občanem může stát jenom ten, kdo dotyčnému státu bude něčím prospěšný. Pak věřím, že i takový daňový ráj může nějaký čas fungovat, ale kde je vážení ta demokracie?
A nyní přecházím, a tím i končím, k samotné osobě prezidenta. Kdo je osobnost Víta Jedlička? Odkud se vzal? Je šéfredaktorem webu reformy.cz. Ale co hlavně je předsedou královehradecké Strany Svobodných. A tady už moje oko a mysl bystří. Není to tak dávno, kdy tato strana překvapila ve volbách do Evropského parlamentu a zásluhou svého předsedy Petra Macha, získala mandát. S jídlem roste chuť a před námi jsou v příštím roce volby krajské. Vít Jedlička se sice dušuje, že jeho aktivita nemá s jeho stranou nic společného. Ale tomu by věřil jen blázen. Neumím si představit, že by jakýkoliv předseda politické strany, nevěděl o aktivitách svého krajského předsedy a pokud by věděl, tak že by ho ponechal ve své funkci, pokud by to nebyl společný plán. Logickou reakcí Petra Macha by bylo asi toto. Založil jsi nový stát, jsi jeho prezidentem – fajn – předej funkce a přeji ti mnoho štěstí ve tvé nové roli. To se však nestalo. Dokonce Vít Jedlička se v rozhovoru pro DVTV u Martina Veselovského netajil tím, že využívá stranické zázemí pro svoji činnost prezidenta Liberlandu. Z toho plyne jediné. Celá akce má za cíl jediné. Zviditelnit se před blížícími se krajskými volbami a navíc dostat do stranické pokladny co nejvíce peněz na kampaň od dobrovolníků, kteří ale peníze nedali na stranickou kampaň do krajských voleb ale na vizi Liberlandu. Podvod na voličích jak má být. Nechám tedy již na čtenářích, jaký si o tom celém udělají obrázek, nicméně já mám jasno – krajské volby se blíží a kampaň je třeba dělat všemi prostředky.

Miroslav Pavlíček, člen OV KSČM Rychnov nad Kněžnou
Zobrazeno 3589 x
Nahoru