Májové akce na Rychnovsku

IMG 5912Na Rychnovsku začínají májové akce už na konci dubna, kdy se přímo v Rychnově koná předmájové setkání spojené s opékáním kuřat. Obvykle sedíme na zahradě pod rozkvetlou višní, ale tentokrát nás nepříjemné počasí posledních dubnových dnů zahnalo do zasedací místnosti okresního výboru KSČM. Milými hosty byli poslankyně PČR Soňa Marková a předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Hovořili o hospodaření s půdou, zdravotnictví, sociálních službách, současné politické situaci ve světě a mnohém dalším, tak jak padaly dotazy z řad posluchačů. A nebylo jich málo.


1.máj v Areálu chovatelů v Týništi nad Orlicí je už vyhlášený a každoročně ho navštíví kolem tisícovky lidí. Nejvíce záleží na počasí. Letos jsme měli štěstí. Přes všechny naše obavy, přes téměř zimní počasí posledních dubnových dnů, byl první májový den od rána jako malovaný a celý areál se brzy zaplnil návštěvníky. V průběhu dopoledne zde prošlo až 1500 lidí. Přišli si poslechnout současnou a doufejme, že i budoucí poslankyni PČR Soňu Markovou, / kandiduje i v podzimních volbách do PČR / i místopředsedu ÚV KSČM Josefa Skálu. Oba hovořili o současné situaci ve společnosti, jak moc ji ovlivňují blížící se parlamentní volby, o našich postojích k migraci, o nutnosti udržet mír ve světě, o problémech každodenního života a způsobech jejich řešení, které poslanci KSČM ve sněmovně prosazují. Dařilo by se jim to lépe, kdyby komunisté měli vyšší zastoupení. Lidé by si měli přebrat, kdo jen slibuje a kdo poctivě pracuje a projevit to ve volbách.

Předsedkyně KV KSČM Věra Žižková přidala hodnocení situace v kraji. Rozvíjející se výroba v automobilce v Kvasinách velmi snížila nezaměstnanost v okrese i kraji a přivedla sem za prací mnoho cizinců. A díky vyšším platům odlákává lidi z jiných odvětví, mezi jinými také ze zdravotnictví a sociálních služeb. Narostly problémy v dopravě, v bytové výstavbě, v bezpečnosti občanů. Zaspalo se plánování, i když se rozvoj automobilky předpokládal.

V průběhu manifestace byli představeni kandidáti našeho okresu do Poslanecké sněmovny PČR Josef Lukášek, Petra Zakouřilová a Petr Forche.

Na první máj v Týništi se ale těší také děti, protože pro ně vždy připravujeme spoustu soutěží a letos nově i výtvarnou dílničku. Za jejich sportovní úsilí i šikovnost je vždy čeká pěkná a chutná odměna.

Pro dobrou náladu návštěvníků vyhrávala od rána hudba pana Kárníka a potěšilo je vystoupení děvčat na téma moře a tanec mořských víl.

Poděkování patří všem organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům za dobrou práci a příjemně strávené dopoledne.

Marie Ondráčková
Předsedkyně OV KSČM
Rychnov nad Kněžnou
Zobrazeno 207 x
Nahoru