Máslo

butter 186909 1280Cena másla během krátké doby prudce vzrostla. Vynořilo se mnoho důvodů proč. Je málo tučného mléka, je větší poptávka po tučných mléčných výrobcích. Je nedostatek mléka, protože výkupní ceny jsou velmi nízké a zemědělcům se výroba nevyplácí. Je to též důsledek dlouhodobé strategie likvidace chovů skotu u nás.


Všimla jsem si, že již delší dobu před přímým zdražením nás sdělovací prostředky informovaly o možném zdražování a připravovaly tak půdu pro tento krok. Podle mně byl tento cenový skok dlouhodobě připravován a jen se čekalo, jaký ohlas to bude mít. V době dovolených a prázdnin se mnoho lidí po návratu domů podivilo, za jakou cenu nyní nakupují . Bude nás takovýto šok postupně čekat i u dalších základních potravin? S velkou pravděpodobností ano. Cizí prodejní řetězce zcela ovládli náš trh a diktují si ceny, za které nakupují, ale i ceny za které prodávají. Naši výrobci jsou proti takovému vydírání bezmocní. Z větší části máme zlikvidovaný potravinářský průmysl, zemědělci se ještě drží zuby nehty, ne a ne padnout a globální trh vše ovládá.

Útěchou nám má být, že i v Německu stojí máslo 2 eura. Dnešní kurz byl 26 Kč za euro. Průměrný plat v ČR je 28232 Kč, to je asi 1081 eur. Ze zprávy k 27. Výročí sjednocení Německa vyplývá, že v západních spolkových zemích je průměrný plat 3230 eur (83980 Kč), ve východních zemích je to méně. Tam je průměrný plat 2640 eur (68640 Kč)Můžeme opravdu říkat, že to jsou srovnatelné ceny? Jak dlouho musí pracovat náš dělník na kostku másla a jak dlouho německý? Věříte tomu, že by němečtí majitelé mnohých fabrik u nás dovolili, aby naši lidé pracovali méně než jejich druzi v Německu? Ba naopak, na pracovníky u nás bývají kladeny mnohdy větší nároky než na ty v mateřských firmách.

Pan Junkers, chce sjednotit Evropu, ale to by se nejdříve museli sjednotit podmínky pro všechny pracující. Německu se za 27 let nepodařilo sjednotit platové ohodnocení v obou částech země. Jak chtějí sjednotit celou Evropu?

Je zcela spravedlivé, že naši pracující volají v době hospodářského růstu po vyšších platech. Firmy prosperují a měly by se o zisk dělit především s těmi, kteří ho tvoří a to jsou zaměstnanci. Nemusí obrovské peníze plynout do zahraničí, ale měly by zůstat u nás.

Věra Žižková
Předsedkyně Královéhradeckého KV
Zobrazeno 3013 x
Nahoru