Matematika a finanční náhrada církvím – co možná nevíte

kalkulackaDle zákona 428/2012 Sb. o církevních restitucích je v §15 popsán přesný postup Finanční náhrady církvím a náboženským společnostem.
Smyslem tohoto článku je, aby si lidé uvědomili, jaký mechanizmus je v zákoně nastaven.
Částka finanční náhrady je vyčíslena na 58,772 miliard Kč (to je už po odečtení náhrady cca 228 milionů Kč Bratrské jednotě baptistů, která se náhrady vzdala). Doba splácení je stanovena na 30 let v ročních splátkách.
Potud se to zdá jasné, ale začněme počítat:

První částka je tedy 58,772 miliard děleno 30 splátkami = 1,959 miliard – bylo vyplaceno k 31. 12. 2013.
 
Zbylá částka 58,772 – 1,959 = 56,813 miliard se ale dle zákona zvýší o inflaci roku 2011, ta je dle ČSÚ 1,9 %. Částka 56,813 se tedy navýší o 1,9% na 57,892 miliard. Původní částka se tedy sníží (58,772 – 57,892) o 880 milionů.

 
Porovnej: zaplaceno 1,959 miliard, ale původní částka se snížila pouze o 880 milionů.

 
Základna výplaty pro rok 2014 je tedy 57,892 miliard. Podělením 29 zbývajícími splátkami dostaneme částku 1,996 miliard, která bude splatná k 31. 12. 2014. Zbude tedy 57,892 - 1,996 = 55,896 miliard, která se ale musí pro rok 2015 povýšit o inflaci roku 2012, kterou ČSÚ stanovil na 3,3%. Základna výplaty pro rok 2015 bude tedy 55,896 + 3,3% = 57,740 miliard.

Porovnej: v roce 2014 se zaplatí 1,996 miliard, ale původní částka 58,772 miliard se sníží (58,772 - 57,740) o 1,032 miliardy.

 
Závěr matematického putování:

Za dva roky ( 2013 a 2014 ) bude církvím zaplaceno 1,959 + 1,996 = 3,955 miliardy, ale původní částka 58,772 miliard uvedená v zákoně se zmenší pouze na 57,740 miliard, tedy o 1,032 miliardy.

Zjednodušeně řečeno – církvím se za dva roky zaplatí cca 4 miliardy, ale původní částka se sníží cca o 1 miliardu.

Tímto způsobem, s odhadem inflace, je možné dopočítat se ke třicáté splátce – odhad je celkově okolo 80 miliard.

 
O kolik se zvýší inflace v roce 2014 a v dalších letech, díky opatření ČNB umělým oslabením kurzu koruny, si netroufají odhadnout ani renomovaní ekonomové. Celková zaplacená částka bude pak možná ještě větší než 80 miliard.

 
Sluší se ještě podotknout, že dle zákona není finanční náhrada předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění.
 
Porovnej – důchodcům se opatřením Nečasovy vlády valorizuje důchod pouze o jednu třetinu inflace a církvím o celou, nemluvě o tom, že stát bude vyplácet církvím okolo 1,5 miliardy ročně na platy duchovních, přičemž se tato částka bude ročně snižovat o 5%.
 
Jsou tedy restituce spravedlivé, nebo jsou darem, který zatíží naše děti a vnuky? Odpovězte si sami dle svého svědomí.

Ing. M. Palhoun
Zobrazeno 3732 x
Nahoru