Názor občana Borohádku

pavers 1696507 640Se zájmem jsem si přečetl v Městském zpravodaji obšírné vyjádření starosty k problematice zdvojkolejnění železniční tratě Choceň – Týniště a naprosto souhlasím s jeho výhradami k uvažovanému projektu a vyjadřuji velké uznání k jeho akcím v tomto směru. Na veřejné prezentaci v Městském kině jsem ale pochopil správnost tohoto záměru ke zvětšení propustnosti železniční tratě a oceňuji výklad hlavního projektanta, který se snažil vyhovět všem připomínkám města.
Co však nepochopím je přístup ministerstva dopravy k této akci. Odbory železniční a silniční dopravy při tak velké a investičně náročné akci vůbec nespolupracují a berou si občany Borohrádku jako své rukojmí. Každý si hraje na svém písečku a neřeší se problém Borohrádku komplexně. Je přece logické, že zprůjezdnění Borohrádku pro kamionovou dopravu bude mít pro občany nedozírné následky a přejít silnici bude jako hon na zajíce pouze místo pušek budou kamiony a přitom je v projektu již 20 let uvažováno s obchvatem Borohrádku. Všechny tyto argumenty byly zástupci kraje přítomnými občany sděleny, ale jeho neslané nemastné vyjádření o časové náročnosti vybudování obchvatu potvrdilo nespolupráci železniční a silniční dopravy při tomto projektu.
Jak tuto situaci řešit – podle mého laického názoru zařadit zdvojkolejnění trati v katastru Borohrádku jako poslední etapu železničního projektu a urychlit realizaci obchvatu Borohrádku tak, aby obě akce proběhly současně. Možná by pomohlo odstranitelné snížení průjezdné výšky nového podjezdu pro průjezd kamionů do doby realizace obchvatu. V tomto směru podpořit starostu města peticí, blokádou přechodů a dalšími akcemi občanské neposlušnosti aby náš odpor byl zřetelný a důrazný.

Ing. Miroslav Palhoun, občan Borohádku.

PS:  Silnice I. třídy č. 36 ( Čestice – Holice ) je silnicí I. třídy spoustu let i se sníženou podjezdnou výškou železničního nadjezdu, proto se ptám – proč by nemohl mít nový železniční nadjezd umělou odstranitelnou sníženou podjezdnou výšku do doby realizace obchvatu Borohrádku.
Zobrazeno 1833 x
Nahoru