Nechme lidi pracovat

josef lukasek 1Jsou za námi volby do krajských zastupitelstev, jsou sestaveny krajské rady a utichly předvolební výkřiky o generálním úklidu nebo vyhrožování personálním auditem. Před námi je práce, a to konkrétní práce v terénu se znalostí věci. Když před volbami někteří současní radní na setkáních s voliči vykřikovali, jak to na kraji vyházejí, tak jsem se musel v duchu smát. Jen jsem se sám sebe ptal, jakou asi mají představu o práci krajských úřadů. Že se tu prolíná samospráva s výkonem státní správy, a že je to špatně, o tom víme od znovuobnovení krajů. Ale to nechci rozebírat.
Důležitou otázkou jsou lidé na jednotlivých odborech. Když se zaměřím pouze na jednu oblast, např. na sociální věci, tak se před námi otevře široké spektrum rozsáhlé problematiky. Od péče o provoz příspěvkových organizací, věnujících se seniorům a zdravotně postiženým, přes pečovatelské služby, neziskové organizace, až po pěstounskou péči a sociálně právní ochranu dětí. Převážná většina lidí pracujících na jednotlivých odvětvích má bohaté zkušenosti, ale hlavně: tito úředníci mají předepsané vzdělání a zkoušku odborné způsobilosti, tzv. ZOZku.
Že skutečně mají odborné znalosti, o tom mě osobně přesvědčovali v uplynulých čtyřech letech svou každodenní prací, ale nejvíce to bylo vidět při projednávání připomínek k návrhu novely zákona o sociálních službách.
Jen pro ilustraci. Návrh byl promítán a ke každé oblasti se vyjadřovali jednotliví pracovníci a pracovnice, kteří nebo které se s danou problematikou setkávají dnes a denně. Vznikl soubor připomínek vycházející ze skutečné každodenní praxe. Ten, tak jako i z jiných krajů, byl odeslán na MPSV. Zde by na základě těchto připomínek měla vzniknout smysluplná novela. Doufám, že pracovníci a legislativci MPSV vezmou připomínky z terénu v potaz a novela bude využitelná v práci sociálních zařízení. Je ovšem otázkou, co z předloženého materiálu v konečné fázi vytvoří poslanci.
Mohl bych samozřejmě jmenovat i další oblasti, ať už to jsou investice, ochrana přírody, kultura, školství, zdravotnictví, všude na odborech najdete lidi, kteří jsou zapáleni pro věc a dělají svou práci zodpovědně. Pochopitelně všude se najdou lidé s typickým stroze úřednickým přístupem, ale takoví zde většinou dlouho nevydrží. I když si přiznejme, že nadřízené orgány, ať již ministerské nebo bruselské, mnohdy k takovému jednání přímo nutí.
Co si máte myslet o kontrole, která chce odebrat obci finance z projektu, protože polička v botníku pro děti z mateřské školy je sice dostatečně veliká, ale je o jeden centimetr kratší (truhlář z důvodu zpevnění více zapustil zadní stěnu). Nakonec to mistr truhlář „napravil“, ale jak se na adresu příslušné „kontroly“ vyjadřovali místní občané, to si zřejmě každý čtenář umí představit. Snad každý by mohl pochopitelně uvést i další příklady, ale to nebylo cílem tohoto zamyšlení. Jen jsem chtěl připomenout odbornost lidí na krajských úřadech.
Pokud jde o personální audity, nevím jak kdo, ale já s nimi nemám dobré zkušenosti. V předminulém volebním období jsem jeden takový vzorový zažil. Přijela firma, mimochodem za drahé peníze, vyslechla zaměstnance, zapsala jejich pracovní rozsah a činnost a v podstatě totéž uvedla do závěrečné zprávy. Takže za hodně peněz, moc málo muziky.
A tak prosím, nechme lidi pracovat. V minulém období jsme rozjeli řadu projektů, jak investičních, tak rozvojových, včetně finančního zajištění, nechme tedy pracovníky krajských úřadů i jednotlivých zařízení, aby je alespoň dokončili. Na závěr bych rád citoval jednu moudrou paní doktorku, lékařku s velkým L (bohužel už není mezi námi), která na jednom městském zastupitelstvu prohlásila: „Je po volbách, tak zapomeňme na politické hádanice a dělejme pro lidi.“ Kéž by si toto uvědomovali i naši nejvyšší představitelé.

Josef LUKÁŠEK

zastupitel Královéhradeckého kraje
Zobrazeno 1624 x
Nahoru