Největší problém je nezaměstnanost

mince demoChudoba a finanční problémy se šíří naší zemí jako lavina. Nedostatek peněz je ve velké řadě domácností, které přežívají od výplaty k výplatě, pokud ji mají.  Ve státní pokladně sice nějaké jsou, ale nehospodaří se s nimi zrovna nejlépe. V krajích, městech a obcích se také mnohde hospodaří s dluhy.
 
Jediná rada současné vládnoucí garnitury je propouštět, propouštět a zase propouštět. Pracující se stávají nepohodlným a nepotřebným zbožím. Jak, ale přemýšlí různí ekonomové a poradci globálního kapitalismu? Zaslepení vidinou zisku nevidí, že hromadná výroba musí najít své kupující. Tím jsou masy obyčejných pracujících. Kdo bude kupovat ty miliony výrobků, které chrlí na trh, když se budou neustále snižovat reálné mzdy a velká část lidí nebude mít vůbec žádné příjmy?
Musíme bojovat o udržení co nejvíce pracovních míst a důsledně dbát na spravedlivé rozdělování zisků. Vždyť nyní zisky jdou za jednotlivci či malými skupinami, ale celkové negativní dopady platíme my všichni. (např. fotovoltaické elektrárny).
Chybí podpora rodin s dětmi, není dostupné levné a slušné bydlení.  Ve školství není propracovaný systém podpory nadaných dětí ze sociálně slabších rodin. V sociální oblasti je také řada problémů, jak v péči o seniory, tak o zdravotně postižené.
Problémů je mnoho a nejsou snadno řešitelné v současné politické situaci. Přesto bychom se měli pokusit, alespoň částečně zmírnit negativní dopady těchto jevů na většinu obyvatel. Chceme sociálně spravedlivou společnost.
           
Mgr. Věra Žižková, kandidát do PS
Zobrazeno 3335 x
Nahoru