Poděkování

Vážení spoluobčané,
OV KSČM upřímně děkuje všem občanům,
kteří dali svůj hlas
našim kandidátům za KSČM.
Zobrazeno 181 x
Nahoru