Postřehy z Berlína

crowd 1294991 640Zúčastnila jsem se 13. ledna spolu s dalšími komunisty z Jičínska, Benešova, Prahy , Karlových Var a dalších míst naší republiky pochodu ke 100. Výročí zavraždění významné sociální demokratky a později zakladatelky komunistické strany v Německu, Rosy Luxemburkové.

Přes hodinu přicházel průvod především mladých lidí z komunistické strany, ale i z různých jiných levicových stran a hnutí k památníku komunistických představitelů. Desetitisícový dav skandoval hesla, jako např. Solidarita, internacionalismus, socialismus. Nad hlavami vlály rudé vlajky se srpem a kladivem či pěticípými hvězdami. Nechyběly ani portréty Lenina, Rosy Luxemburgové, Karla Liebknechta, Karla Marxe.

Neúčastnili jsme se jen tohoto nezapomenutelného zážitku. Soudruzi z Die Linke pro nás připravili setkání se starostou a zastupiteli na radnici obce Stahnsdorf. Při besedě jsme se dozvěděli mnohé o vývoji města, ale i o práci současného vedení. Velmi nás zaujalo, že zastupitelstvo je voleno na 8 let. Starosta je volen přímo, ale v jiné době než zastupitelé. Obec s asi 16 000 obyvateli má přes sto zaměstnanců, ale jsou v tom zahrnuti též učitelé, lékaři, učitelky mateřské školy a další z městských organizací.

Takovéto návštěvy a kontakty jsou velmi užitečné a měli bychom je podporovat a vyměňovat si zkušenosti.

Věra ŽIŽKOVÁ
Zobrazeno 5075 x
Nahoru