Práce v obecním zastupitelstvu Kostelece n. O.

kostelec n oPracuji již druhé volební období v zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí. Blíží se komunální volby v roce 2014 a tak se začínám ohlížet za tím, co se podařilo a nepodařilo ve městě udělat pro občany, naše voliče.
Vše se odvíjí od financí. Zastupitelstvo musí dobře rozdělit sumu pravděpodobného příjmu města. Již mnoho let se nám dařilo prosazovat vyrovnaný rozpočet a také jej dodržet. To ovšem znamená, že se nemůžeme pouštět do příliš velkých investic. Náročnější akce se rozkládají na etapy do více let, aby byly lépe ufinancovatelné.(oprava opěrné zdi a schodů u kostela sv. Jiří, víceúčelová hala na stadionu)

Občané by určitě uvítali více peněz do oprav cest, chodníků, ale i kanalizací a vodovodů. V minulosti se větší příliv peněz do obecní pokladny řešil prodejem majetku, hlavně bytů. Dnes již není příliš co privatizovat, musíme vyjít s tím, co máme a o to lépe hospodařit.
Prosazovali jsme, aby na začátku volebního období byly stanoveny investiční priority. Měli jsme zkušenost, že v minulých letech se investovalo podle toho, na co byl právě vypsán nějaký dotační program i když to nebyla nejpotřebnější investice. Také se stávalo, že byl vypracován za statisíce ba i milióny projekt a dotace městu nebyla přidělena (přestavba sdruženého klubu Rabštejn).
U některých akcí se musí také počítat, že tu nejsou jen investice vložené do výstavby např. sportovního areálu, kulturního zařízení, ale i budoucí výdaje spojené s jeho provozem.
Měli bychom prosazovat, aby dotační programy běžely dlouhodobě a obce mohly své akce plánovat v delším časovém horizontu a nemusely se bát, že dotační program, který by chtěly využít za rok či dva skončí a neví se, co bude dál.
Čtyři roky volebního období se někomu zdá jako dostatečně dlouhá doba, aby se něco prosadilo, ale v praxi tento čas uteče velmi rychle a zastupitel se diví, že tu jsou nové volby.
V menších městech a obcích se často daří spolupráce napříč politickým spektrem. Je zde vidět, jak kdo pracuje. Potom lze prosadit dobré věci ve prospěch občanů. Tak by to mělo být i v jiných politických strukturách, aby na prvním místě byl prospěch občanů ne osobní zisk.

Věra Žižková Kostelec n.O.
Zobrazeno 3307 x
Nahoru