Práce zastupitelů za KSČM v Týništi nad Orlicí

tyniste n oKomunální volby v roce 2014, KSČM v Týništi n. Orlicí sice vyhrála, získala 4 zastupitele ze 17, ale dohodou některých stran byla z jednání o složení rady vyšachována. Našim zastupitelům bylo nabídnuto předsednictví buď výboru kontrolního, nebo finančního. Přezíravé jednání ze strany koalice, bylo hlavním důvodem, proč jsme to po zralé úvaze odmítli. Své členy do výborů jsme ovšem delegovali, a bylo vidět, že tam nejsou zbytečně.
V kontrolním výboru se postupně povedlo přimět radu, aby členové KV měli pro svoje jednání k dispozici podrobné zápisy z jednání rady i ze zastupitelstva města. Splněn byl i požadavek, aby všichni zastupitelé dostávali zápisy z jednání zastupitelstva.
Zastupitelé za KSČM zaujímali jasná stanoviska k zásadním dokumentům, jako je projednávání územního plánu města. Jasně jsme kritizovali způsob výběrového řízení na ředitele Kulturního centra v Týništi n. Orl. Jednoznačně jsme podpořili záměr výstavby silničního podjezdu pod železniční tratí a tím významně zlepšit spojení obou částí města.
Podpořili jsme i odvolání starostky města na prosincovém jednání zastupitelstva. Věříme, že po změně ve vedení města se zlepší spolupráce mezi zastupiteli, bez ohledu na příslušnost k jednotlivým stranám, protože ve městě velikosti Týniště n. Orl. si nemůžeme hrát na parlamentní politiku, ale hlavně hledět na prospěch obyvatel města. Naši zastupitelé jsou přístupni všem reálným návrhům občanů ke zlepšení jejích života ve městě.

MUDr. Jan Vaník
Zobrazeno 442 x
Nahoru