Prioritou kraje je podpora sociálních služeb a rodin s dětmi

lukasek-jKraj pečuje ve svých sociálních zařízeních o seniory, mentálně i tělesně postižené. Věnuje se také terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách, prevenci kriminality a protidrogové politice.

Stát poskytuje stále méně peněz na zajištění sociálních služeb. Pokud kraj chce i nadále zachovat co nejlepší péči pro všechny, kteří ji potřebují, musí ji proto z velké části financovat sám.
Chceme, aby staří a handicapovaní měli i nadále důstojné podmínky pro život. Se všemi zřizovateli sociálních služeb budeme hovořit a budeme prosazovat model jejich víceletého financování, aby měli jistotu potřebnou ke své práci.

Kraj bude prosazovat politiku rovných příležitostí pro všechny obyvatele, především zdravotně postižené, etnické skupiny, seniory a hlavně rodiny s dětmi. Dobře si uvědomujeme, že rodina je základem dobře fungující společnosti. Zaměříme se proto na její podporu.

V plánu jsou rovněž investice, které vylepší Domov Dolní zámek Teplice nad Metují, Domov důchodců v Černožicích nad Labem a Domov důchodců v Borohrádku.

Josef Lukášek radní Královéhradeckého kraje
Zobrazeno 3146 x
Nahoru