Priority KSČM pro krajské a senátní volby 2020

kscm tresne euVážené soudružky, vážení soudruzi,

posíláme vám po zapracování připomínek a námětů od členů ÚOVŠ i jeho pracovní skupiny (reagujících i na aktuální situaci) návrh priorit KSČM s prosbou, abyste se ještě zamysleli nad šikovným uvozujícím heslem - něco jako "Společně z krize!".
S prosbou o heslo se obracíme zejména na členy pracovní skupiny ÚOVŠ.

Po projednání na VV by byly priority umístěny na web - abychom tam měli něco konkrétního k dalšímu vývoji i k volbám, protože dopracování krajských programů bude chvíli trvat mj. i proto, že na ně nemají v krajích vzhledem k situaci nyní moc času, ostatně na podzimní volby dnes nemají moc pomyšlení ani lidé, ani média. Až budou v definitivní podobě programy krajů a kandidátů do Senátu, budou na web pochopitelně také umístěny. Podtitulek spojuje krajské a senátní volby úmyslně, abychom nemuseli v této rovině rozlišovat, nač má kdo kompetence - to bude řešeno v konkrétních programech krajů a kandidátů do Senátu. Podrobné programové teze na web nepůjdou - to je pracovní materiál.

Prosím, zamyslete se i nad vhodným pořadím jednotlivých bodů programových tezí.

Dostali jsme i jeden námět zkrátit priority jen na heslovité výkřiky - ale podle ostatních převažuje názor, že by měly být obsahově konkrétnější. Hesla patří na plakáty, toto je na web, ne na leták nebo plakát.

Prosíme, reagujte obratem - hlavně nám napište, zda s takto upraveným návrhem souhlasíte.

Děkuji vám za spolupráci.
S pozdravem
Věra ŽežulkováPriority KSČM pro krajské a senátní volby 2020:

- Zvýšená péče o naše životní prostředí včetně zapojení vědy s cílem kompenzovat dopady klimatických změn a předcházet jim! Ochrana krajiny, vody, půdy a lesů je na prvním místě

- Poctivá a hospodárná správa veřejného majetku ve prospěch občanů namísto jeho rozprodávání a rozkrádání pro zisk jednotlivců!

- Převod služeb zajišťovaných z veřejných prostředků (vodovody a kanalizace, doprava, údržba silnic aj.) do rukou organizací zřízených obcemi či krajem, aby se tyto služby na úkor občanů nezdražovaly jen proto, že z nich někdo chce mít co největší zisk

- Kvalitní a dobře navazující veřejná doprava bez dalšího zdražování! Promyšlené plánování dopravních staveb a oprav, aby nedocházelo ke zbytečným dopravním kalamitám

- Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče, posílení terénních sociálních služeb pro seniory a handicapované, stabilizace zdravotnických pracovníků (např. možností získání kvalitního služebního bytu s regulovaným nájemným) ve městech i na venkově. Stop privatizaci či likvidaci zdravotnických zařízení

- Masivní výstavba obecních bytů z veřejných prostředků, s dostupnou výší nájemného

- Podpora veřejného školství, zvýšení kvality výuky, rozvoj oborů, které chybí na trhu práce a zajištění rovných podmínek pro přístup ke vzdělání pro všechny (dle talentu a úsilí, ne podle peněženky)

- Rozvoj venkova, podpora všech potřebných služeb pro občany i spolkového života v malých obcích a na venkově

- Podpora malých, středních podniků a OSVČ při obnovení a rozjezdu výroby po ekonomickém útlumu, odklad splátek úvěrů a dalších podnikatelských půjček, odpuštění úroků z úvěrů během krizové doby

- Zavedení branné výchovy zpět do školních osnov, povinnost státu a krajů sestavit efektivní krizové plány a zavedení povinnosti se jimi řídit pro instituce, podniky i občany

- Podpora občanů postižených následky vyhlášeného nouzového stavu - možnost bezúročných překlenovacích půjček (zřízení fondů krajů na podporu občanů i malých podniků); pozastavení exekucí

- Podporou lokální ekonomiky a regionálních výrobků k znovuobnovení soběstačnosti

- Kvalitní a moderní vybavení složek Integrovaného záchranného systému - oni jsou ti v první linii

- Občané se musí cítit bezpečně nejen doma, ale i na ulicích - zajištění plného početního stavu Policie ČR a jejího odpovídajícího technického a materiálního vybavení

- Odmítáme vybudování jakékoli cizí vojenské základny na území České republiky
Zobrazeno 982 x
Nahoru