Pronajmu dům 5+1 se zahradou za 16.000 Kč / rok. Zn. Boro.

dumInzerát z říše scifi? Ne, borohrádecká skutečnost.

V rozpočtech města Borohrádek na roky 2010, 2011 i 2012 je každoročně v kapitole příjmů 66.000 Kč za pronájem Církevní školy a v kapitole výdajů města každoročně 50.000 Kč na údržbu této školy. Město tedy pronajímá dům 5 +1 ( 5 tříd a 1 sborovna, nepočítám šatny a jiné ) se zahradou za 16.000 Kč. Za tuto sumu dnes nepořídíte ani pronájem garsonky. Bohužel už není zveřejňováno plnění rozpočtů, vycházím proto z rozpočtů schválených.

Nemám nic proti Církevní škole, která má v pěti třídách 60 žáků ( 12 žáků na jednu třídu ), jejímž zřizovatelem je Královehradecké biskupství. Exkluzivní počet 12 žáků na třídu opravdu umožňuje individuální přístup k integrovaným i nadaným dětem. Možná i zařazená jedna hodina náboženství týdně , která je spojená s etickou výchovou přispívá k upevňování mezilidských vztahů a k vytváření kladných morálních zásad, ale což na státních školách nejsou hodiny etické výchovy?

Církevní i státní školy dostávají od státu příspěvek na žáka. Je na vůli zřizovatele poskytovat další podporu jím zřízené škole. Zřizovatelem borohrádecké Základní školy TGM je město Borohrádek, zřizovatelem Církevní školy je Královehradecké biskupství a je pouze na nich kolik přispějí na provoz jím zřízené školy. Proč by však město Borohrádek mělo přispívat formou nízkého nájmu jinému zřizovateli? Nebylo by v souladu s filozofií této společnosti upravovat alespoň výši nájmu dle inflace nebo nejlépe, nabídnout Královehradeckému biskupství prodej budovy Církevní školy za odhadní cenu?


Ing. Miroslav Palhoun

Zobrazeno 2806 x
Nahoru