Schwarzenberg a katolická církev

hradTak koukám a docela mě mrazí, jak TOP09 a pan Schwarzenberg docela mazaně pokračují ve své kampani a působení na český národ (já tomu říkám oblbování).

TOP09 přišla s chytrou myšlenkou využít "obliby" knížete a vytvořit kolem své strany širokou platformu příznivců (mimochodem - to by měla následovat naše strana - může tomu říkat jinak, ale je to chytré - a měli bychom to důkladně medializovat - a kdyby nám začali lát, že se opičíme, tak reagovat klidně - proč nenásledovat dobrého příkladu, je to dobrá myšlenka, nic na tom nemění fakt, že s tím přišla pravice, proč bychom to objektivně neuznali).

A pan kníže nyní dokáže pro svou podporu katolické církve a církevním restitucím dokonce využít - lépe řečeno zneužít i památky Cyrila a Metoděje, která má pro Čechy a naši národní hrdost velký význam - viz jeho výzva při mši k cyrilometodějským oslavám.

Našla jsem k otázce majetku Schwarzenbergů a katolické církve docela zajímavou pasáž z jedné staré učebnice dějepisu, kterou rozhodně nelze označit za komunistickou propagandu. Jako připomenutí skutečných historických souvislostí je to docela zajímavé.

Citace z učebnice Františka Hrnčíře „Obrázkové dějiny národa československého", vyd. r. 1924
Vybráno z kapitoly Bělohorští mučedníci (o perzekuci českého národa, české protestantské šlechty po bitvě na Bílé hoře 1620)
________________________________________________________

Habsburkové a jejich našeptavači a pomahači nedychtili však jen po české krvi, netoužili jen zničiti práva zemská, odstraniti a zatlačiti slavný český jazyk, vykořeniti domácí náboženství; jejich lakota toužila zvláště po českém majetku. Ze 728 dalších českých pánův a rytířův, kteří jakkoli se provinili, odsouzeno bylo 658 ke ztrátě statků; taktéž i mnohá města. Tři čtvrtiny Čech byly zabaveny; česká šlechta byla přivedena na žebráckou hůl a v jejich zámcích a hradech uhostili se vrahové českého národa. Byli to přivandrovalci z Němec, Španěl, Vlach, Valonska, Skotska i Irska, kteří v touze po mamonu do sirých Čech se hrnuli a císaři služili. Byli to zvláště Němci: Gallas, Trautmansdorf, Thun, Lichtenštejn, Aldringen, Ditrichštejn, Švarcenberk; Vlaši: Piccolomini, Colloredo, Villani; Francouzi: Defours, Bouquoi; Španělé: Marradas, Granc, Huerta aj.......
..... značný podíl z krvavé kořisti obdrželi jezuité, založena různá nadání pro katolickou církev a odměněny osoby, které se císaři zavděčily. Konfiskované (zabavené) statky prodávány za babku dobrodružným cizincům.


/vek/

Zobrazeno 4274 x
Nahoru