Stanovisko KSČM k řešení situace na Ukrajině

haagČeská diplomacie, ale žel i Poslanecká sněmovna PČR, hlasy poslanců za ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, ODS a TOP 09 přispěla k dalšímu posunu od demokratického mezinárodního práva OSN k právu dvojích standardů.
Jde o selhání velké části české politické reprezentace, ale i reprezentace evropské. Připomínáme, že i Mezinárodní soud v Haagu na základě čl. 2 odst. 1 Charty OSN prohlásil, že z praxe Rady bezpečnosti OSN nevyplývá žádný všeobecný zákaz jednostranného vyhlášení nezávislosti. Poslanci za KSČM toto usnesení nepodpořili a označují je za jednostranné a neodrážející objektivní vidění situace.
 
KSČM navrhla vlastní text, který jasně konstatoval naše znepokojení nad tím, že se na Ukrajině dostaly k moci nedemokratickou cestou fašizující ultrapravicové síly, které ohrožují nejen demokratický vývoj, ale i většinu levicově, nebo jinak reálně smýšlející části ukrajinského národa. O tom svědčí i nevybíravé útoky na představitele Komunistické strany Ukrajiny a vypálení jejich ústředního sídla v Kyjevě.
Dle názoru KSČM je v případě Ukrajiny nutné se přihlásit k podpoře Deklarace zásad přátelských vztahů a spolupráce mezi státy z roku 1970, principu národů na sebeurčení a také k šesti univerzálním hodnotám, které OSN prezentovala v Miléniové deklaraci, jimiž jsou svoboda, rovnost a solidarita, tolerance, nenásilí, respekt k životnímu prostředí a sdílená zodpovědnost za stav světa.
KSČM je přesvědčena, že v případě řešení sporu mezi Ukrajinou a Ruskem je v prvé řadě nutné hledat mírová diplomatická řešení před sankcemi, blokádou a vojenskými hrozbami připomínajícími návrat období studené války. KSČM nabízí KS Ukrajiny a KS Ruské federace svou zprostředkovatelskou roli a navrhuje jako možné řešení neodkladné vypsání předčasných parlamentních voleb, na základě nichž by se konstituoval nový ukrajinský parlament disponující legitimitou vůle občanů Ukrajiny, který by společně s tak vytvořenou vládou přistoupil k zajištění rovných práv, včetně autonomií všem národům Ukrajiny a současně přispěl k demokratickému a mírovému řešení nelehké situace v této velké přátelské zemi.
Zobrazeno 3517 x
Nahoru