Svoboda! Svoboda. Svoboda?

zizkovaDnes a denně slyšíme z různých medií oslavné ódy na uplynulých 30let. Na otázku co nám toto období přineslo většina dotazovaných odpovídá : svobodu.
Asi jiné kladné stránky dnešní doba nepřinesla.
Zamýšlí se však lidé nad obsahem slova SVOBODA? Jakou svobodu mají na mysli? Nejčastěji zase odpoví, že je to svoboda cestování. Kolik lidí této svobody a jak využívá? Jaké poznatky si z jiných zemí přiváží?

Jsou, ale i jiné svobody. Svobodně se účastnit politického života, chodit k volbám a tím vyjádřit co chci a nechci. Této svobody také dost lidí nevyužívá, neboť dospěli k názoru, že ať zvolí tu či jinou stranu nebo hnutí, stejně si politici budou dělat, co chtějí bez ohledu na jejich názor. Někteří politici, zašli až tak daleko, že se vyjadřují o té části voličstva, která jim právě nedala hlas a zamezila jim v přístupu k moci, jako o lůze, nesvéprávných starcích, nevzdělancích a vůbec jako o lidech, kteří by neměli vůbec do veřejných věcí mluvit.
Jak je to se svobodnou volbou presidenta? Když byly potíže s volbou V. Havla jako hlavy státu( zvítězil v parlamentu jen o hlas a to ještě byl poslanec Sládek na 1 den zadržen ), začala pravice vymýšlet jiný druh volby a to všelidové hlasování. To bohužel, nesplnilo svým výsledkem očekávání havlistů, a jako na potvoru již dvakrát zvítězil Miloš Zeman. Ani svobodné házení vajec na prezidenta, ani svobodné útoky na jeho zdravotní stav, ani jiné svobodné zneuctívání prezidentského úřadu červenými trenkami, nezabránilo svobodnému rozhodnutí většiny voličů, kteří ho opětovně zvolili hlavou státu. Dnes ODS svobodně mluví o změně voleb presidenta za jiný systém, který by lépe vyhovoval jejich kandidátům.

Tyto svobody jsou důležité, ale mnohé občany trápí zcela jiné svobody, jako např. svobodně se zadlužit na celý život, svobodně nalítnout mnoha podvodníkům s hrnci, dekami , energií či prodejem vlastního bydlení za vidinou přislíbení nějaké mizivé odměny. Máme dnes i svobodu žití na ulici v zcela pro člověka nedůstojných podmínkách, platit nehorázné poplatky exekutorům, svobodu nechodit do práce, i když by člověk rád pracoval, ale pro svůj věk, zdravotní hendikep či ,že je matkou se mu pracovních příležitostí nedostává.
Máme svobodu, ale ta za branou pracoviště končí. Běda, kdyby se pracovník ozval, měl nějaké nároky, kritizoval přístup nadřízených, pak má svobodu být bez práce.
Ale i ta svoboda v mediích končí tam, kde se rozchází oficielně protěžovaný názor s názory jiných myšlenkových proudů. Nositel odlišných myšlenek je dehonestován, pomlouván, jsou o něm šířeny polopravdy, jeho myšlenky jsou vytrhávány z kontextu, překrucovány. Mediální kampaň vyvolává vášně, vede k nenávisti, vytváří rozdělení společnosti.
Mnozí za získání některých svobod, kterých často ani nevyužívají, zaplatili příliš vysokou daň. Svoboda jednotlivce, ale i celých skupin, by měla být vyvážena i určitou ochranou zájmů většiny. Vedle svobody by měly být i povinnosti a zodpovědnost.

Věra Žižková, předsedkyně Kh KV KSČM
Zobrazeno 870 x
Nahoru