Ukrajina

UkrainePřed časem bylo téma Ukrajina probíráno denně, v poslední době jako by se na ni zapomínalo. Přitom tam „válečný stav“ stále trvá. Víme, že jeden z našich poslanců Zdeněk Ondráček na Ukrajinu a především do oblasti Doněcka jezdí častěji, stýká se s mnoha lidmi, má tam přátele. Pozvali jsme ho na besedu, abychom získali autentické informace o tamní situaci.
Doněcká oblast je poměrně velká, má ke 2 milionům obyvatel. Samotný Doněck ve vnitřním městě žije celkem běžným životem, lidé sice vnímají střelbu, ale chodí do práce, do obchodů a děti do školy. Zásobování potravinami a běžným zbožím je bez větších problémů. Více chybí stavební materiál a sklo do oken. Horší situace je na předměstí, které je rozbombardované a klid tam není ani nyní. Přesto tam pár lidí zůstává, žijí ve velmi provizorních podmínkách a lze říci, že se starají o vojáky, kteří hlídají hranici bojů. Nechtějí odejít, je to jejich domov a oni ho budou bránit. Jsou smutní, mají vztek, ale jsou odhodlaní. V té chvíli si člověk uvědomí rozdíl mezi nimi a našimi lidmi. Všichni jsme Slované, ale jejich vlastenecké cítění je mnohem silnější, oni cítí za svůj domov zodpovědnost a bojují za něj. U nás jsou slova vlastenectví a zodpovědnost málem přežitek, a když se vyskytne nějaký problém, rozčilujeme se a voláme, aby to někdo napravil. A když už je řeč o opravách, mezi největší hrdiny tam patří lidé, kteří se po každém bombardování rozjedou po městě a opravují škody, které střelba způsobila.

Doněck byla a je oblast, kde se vždy těžilo kvalitní uhlí a byl tam rozvinutý hutní průmysl. Ovšem výnosy jejich práce „shrábla“ ukrajinská vláda, ale zpětně neinvestovala do bezpečnosti ani do modernizace provozů. I to je jeden z důvodů, proč se Doněcká oblast brání a chce určitou samostatnost. Nejsou žádnými teroristy, jak je Kyjev nazývá. Chtějí žít a pracovat jako normální lidé, vychovávat děti, jít se pobavit. I to bylo poselství této besedy. Ukázat, jak tam lidé žijí.

Chci jménem Městského výboru KSČM v Týništi poděkovat Zdeňkovi Ondráčkovi za zajímavé vyprávění o městě a lidech Doněcka.

Marie Ondráčková
MěV KSČM Týniště n.O.
Zobrazeno 3311 x
Nahoru