Volby do ZM V Kostelci n.O.2018

zizkovaI ve městě Kostelec nad Orlicí se připravujeme na komunální volby. O 21 míst v městském zastupitelstvu svede boj 11 kandidátek.
V minulém volebním období jsme podporovali řadu projektů, které by měli přispět k lepšímu životu občanů v našem městě.Vedle investičních akcí do oprav kanalizace, vodovodu , chodníků jsme rádi,že se podařilo dojednat s hlavním městem Prahou odprodej budov bývalého výchovného ústavu a převedení do majetku města.Krásná stavba z první republiky nebyla po několik posledních let využívána, chátrala a hrozilo, že bude ostudou v centru města.Prosazovali jsme okamžitý odkup za celou požadovanou částku, neboť město touto částkou disponovalo.Nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo odkup na splátky.Nyní bude na novém zastupitelstvu, aby prostory byly smysluplně využity pro naše děti a mládež.

Jako v každém městě budeme prosazovat výstavbu bytů, správné hospodaření s majetkem města, promyšlenou rekonstrukci vodovodů a kanalizací. Budeme usilovat, aby vodovodní a kanalizační síť si spravovalo město samo. Rozvoj mateřských škol, základní školy a základní umělecké školy nám též leží na srdci. Naše město je i častým turistickým cílem a tak pěkná úprava ulic a veřejných prostranství by měla být samozřejmostí.Naše veřejná zeleň si zaslouží větší pozornost.Nechceme ani opomenout péči o starší občany.

Vedoucí kandidátka Mgr.Věra Žižková
Zobrazeno 1918 x
Nahoru