Volební program KSČM pro volby do městského zastupitelstva v Kostelci nad Orlicí pro volební období 2018-2020

kostelec n oChtěli bychom, aby se občanům Kostelce n.O. dobře žilo v našem městě.Vámi zvolení zastupitelé za KSČM budou prosazovat Vaše zájmy.Budeme podporovat všechna řešení, která zlepší životní podmínky obyvatel našeho města.


Zaměříme se hlavně na tyto oblasti:

Zachování městského bytového fondu, jeho údržbu a rozvoj.
Podporu výstavby nových bytů z veřejných zdrojů.

Rozvoj veřejné městské dopravy.
Podporu realizace obchvatu pro kamionovou dopravu kolem kasáren

Efektivní hospodaření města a lepší nakládání s jeho majetkem za
využití dotací z fondů EU

Podporujeme plánovitou a postupnou rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizace.
Chceme prosadit převedení správy vodovodů a kanalizací zpět na město.

Podporujeme projekty na zlepšení a modernizaci parkových ploch, při co největším zachování vzrostlých dřevin (Jiráskovo náměstí, prostor u Sokolovny, náměstíčko na Skále, Palackého náměstí a další místa)

Další rozvoj sociálních služeb ve městě.

Podporu sportovních klubů, sdružení a organizací, které pracují s mládeží.
Chceme modernizaci budov na koupališti a zlepšení nabízených služeb pro návštěvníky, více atrakcí pro děti.

Chceme dbát na rozvoj okrajových částí města hlavně zlepšení stavu chodníků a veřejných prostranství na Skále, Kostelecké Lhotě, Mánesova ul.

Zlepšení podmínek pro výuku žáků na základní škole a v mateřských školách.
Budeme podporovat rekonstrukci bývalého výchovného ústavu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže( ZUŠ, DDM) a využíí staré radnice pro městské muzeum.

Chceme místo zbytečného politizování prosazovat řešení věcných problémů ve spolupráci se všemi politickými subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu.
Zobrazeno 1741 x
Nahoru