Zdravotnictví v roce 2014

zdravotnictvi5Když hodnotíme stav zdravotnictví v našem kraji, je vhodné říci, že oproti letům minulým je to pohled výrazně optimističtější. Nemocnice se pozvolna dostávají do zisku, ale abychom byli objektivní: pozitivní čísla hospodaření
nemocnic jsou spíše dílem zlepšených plateb od zdravotních pojišťoven, daných úhradovou vyhláškou, než vlivem změn v jejich výkonnosti. Doufejme, že v příštím roce nedojde k dramatickým změnám a nemocnice budou moci redukovat svoje dluhy.


Také konečně snad již letos dojde i na odměny pro personál, který byl dlouho opomíjen, což je i naší snahou. V oblasti řízení zdravotnictví v kraji došlo po několika „nedorozuměních" ke změnám a za KSČM jsem byl ustaven za koordinátora pro oblast zdravotnictví. Dochází tím k posílení naší informovanosti o dění v této gesci a máme i vyšší rozhodovací pravomoci. Změna je to pro nás pozitivní, významná, ale také odpovědná. I přes tyto změny nás ještě čeká dlouhá cesta, abychom prosadili naše názory a omezili jsme i ne příliš dobrý vliv nového vedení Zdravotnického holdingu KhK na dění ve zdravotnictví kraje. Čeká nás ještě spousta práce, ale snad vše
dobře dopadne pro nemocnice a pacienty, což je náš hlavní cíl.
MUDr. Leoš VOBORNÍK (nestr.),
zastupitel KHK za KSČM
Zobrazeno 3673 x
Nahoru