Rychnov nad Kněžnou
Kostelec nad Orlicí
Týníště nad Orlicí

Nejnovější články

Mír je slovo krátké, dalo by se říci nenápadné, ovšem s obrovským význ...

Číst dále..


Na Rychnovsku začínají májové akce už na konci dubna, kdy se přímo v R...

Číst dále..


Na jaře je příroda úžasně čerstvá a čistá. A byla by ještě krásnější, ...

Číst dále..


A je zde opět plesová sezóna….

marriage 37230 340Možná to bude vypadat jako chlubení, ale ono je čím se chlubit. 25 let po sobě jdoucích, tedy od roku 1992 dokázali komunisté v Týništi nad Orlicí, za podpory OV KSČM Rychnov nad Kněžnou, zorganizovat 25 Plesů pracujících. Volně tím navázali na tradici, která zde byla před rokem 1989.
Sluší se poděkovat a jde to od srdce, organizátorům za práci i čas, který jejich přípravě věnovali a také sponzorům, kteří ani po takzvané „sametové revoluci“ na nás nezanevřeli.
Držíme tradici, že ples má začít předtančením. Někdy vystupují profesionálové, někdy dětské taneční skupiny, ale vždy to má mezi účastníky plesu velký ohlas.

MDZ 2017

váza  Milé ženy

  vážíme si Vaší práce pro rodinu

  i pro společnost a rádi bychom    

  Vám u příležitosti Mezinárodního  

  Dne Žen popřáli lásku, přátelství,  

  štěstí, životní optimismus a

  především pevné zdraví.

          
                         Vaši mužští kolegové a partneři.
tyniste n oKomunální volby v roce 2014, KSČM v Týništi n. Orlicí sice vyhrála, získala 4 zastupitele ze 17, ale dohodou některých stran byla z jednání o složení rady vyšachována. Našim zastupitelům bylo nabídnuto předsednictví buď výboru kontrolního, nebo finančního. Přezíravé jednání ze strany koalice, bylo hlavním důvodem, proč jsme to po zralé úvaze odmítli. Své členy do výborů jsme ovšem delegovali, a bylo vidět, že tam nejsou zbytečně.

Nechme lidi pracovat

josef lukasek 1Jsou za námi volby do krajských zastupitelstev, jsou sestaveny krajské rady a utichly předvolební výkřiky o generálním úklidu nebo vyhrožování personálním auditem. Před námi je práce, a to konkrétní práce v terénu se znalostí věci. Když před volbami někteří současní radní na setkáních s voliči vykřikovali, jak to na kraji vyházejí, tak jsem se musel v duchu smát. Jen jsem se sám sebe ptal, jakou asi mají představu o práci krajských úřadů. Že se tu prolíná samospráva s výkonem státní správy, a že je to špatně, o tom víme od znovuobnovení krajů. Ale to nechci rozebírat.
Důležitou otázkou jsou lidé na jednotlivých odborech. Když se zaměřím pouze na jednu oblast, např. na sociální věci, tak se před námi otevře široké spektrum rozsáhlé problematiky. Od péče o provoz příspěvkových organizací, věnujících se seniorům a zdravotně postiženým, přes pečovatelské služby, neziskové organizace, až po pěstounskou péči a sociálně právní ochranu dětí. Převážná většina lidí pracujících na jednotlivých odvětvích má bohaté zkušenosti, ale hlavně: tito úředníci mají předepsané vzdělání a zkoušku odborné způsobilosti, tzv. ZOZku.

Ukrajina

UkrainePřed časem bylo téma Ukrajina probíráno denně, v poslední době jako by se na ni zapomínalo. Přitom tam „válečný stav“ stále trvá. Víme, že jeden z našich poslanců Zdeněk Ondráček na Ukrajinu a především do oblasti Doněcka jezdí častěji, stýká se s mnoha lidmi, má tam přátele. Pozvali jsme ho na besedu, abychom získali autentické informace o tamní situaci.
Nahoru