Rychnov nad Kněžnou
Kostelec nad Orlicí
Týníště nad Orlicí

Nejnovější články

Vážení spoluobčané, přátelé, příznivci, rádi bychom vám umožnili po...

Číst dále..


...

Číst dále..


Mír je slovo krátké, dalo by se říci nenápadné, ovšem s obrovským význ...

Číst dále..


josef lukasek 2Pokud se dostanete do Poslanecké sněmovny, co zásadního byste v ní chtěl prosadit?
Především slušnost a korektní vystupování. Domnívám se, že poslanec by měl být i jakýmsi vzorem diplomacie. Nemusí s oponentem souhlasit, ale kvůli tomu se nemusí vyjadřovat jako hulvát.

Oslavy MDŽ na Rychnovsku

karafiat1Rychnovský OV KSČM už před několika lety upustil od pořádání jednoho velkého okresního setkání při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen. Ženy však bez gratulace nezůstanou. Představitelé OV, krajští zastupitelé a poslanci jezdí přímo do jednotlivých míst, kde se organizují místní oslavy. V letošním roce byly milými hosty na těchto setkáních Zdeněk Ondráček, Táňa Šormová, Josef Lukášek a samozřejmě členové VV OV Luboš Bodlák, Bedřich Chasák, Pavel Kupka, Milan Navrátil, Marie Ondráčková a Věra Žižková.

A je zde opět plesová sezóna….

marriage 37230 340Možná to bude vypadat jako chlubení, ale ono je čím se chlubit. 25 let po sobě jdoucích, tedy od roku 1992 dokázali komunisté v Týništi nad Orlicí, za podpory OV KSČM Rychnov nad Kněžnou, zorganizovat 25 Plesů pracujících. Volně tím navázali na tradici, která zde byla před rokem 1989.
Sluší se poděkovat a jde to od srdce, organizátorům za práci i čas, který jejich přípravě věnovali a také sponzorům, kteří ani po takzvané „sametové revoluci“ na nás nezanevřeli.
Držíme tradici, že ples má začít předtančením. Někdy vystupují profesionálové, někdy dětské taneční skupiny, ale vždy to má mezi účastníky plesu velký ohlas.

MDZ 2017

váza  Milé ženy

  vážíme si Vaší práce pro rodinu

  i pro společnost a rádi bychom    

  Vám u příležitosti Mezinárodního  

  Dne Žen popřáli lásku, přátelství,  

  štěstí, životní optimismus a

  především pevné zdraví.

          
                         Vaši mužští kolegové a partneři.
tyniste n oKomunální volby v roce 2014, KSČM v Týništi n. Orlicí sice vyhrála, získala 4 zastupitele ze 17, ale dohodou některých stran byla z jednání o složení rady vyšachována. Našim zastupitelům bylo nabídnuto předsednictví buď výboru kontrolního, nebo finančního. Přezíravé jednání ze strany koalice, bylo hlavním důvodem, proč jsme to po zralé úvaze odmítli. Své členy do výborů jsme ovšem delegovali, a bylo vidět, že tam nejsou zbytečně.
Nahoru