Rozhovor s kandidátem do senátu Josefem Lukáškem

josef lukasek 2V týdnu před konáním krajské konference KSČM v Hradci Králové oznámil dosavadní kandidát do senátních voleb za obvod č. 48, tzn. okres Rychnov nad Kněžnou, část okresů Hradec Králové, Pardubice a Ústí nad Orlicí, že z osobních důvodů odstupuje z kandidátky. Protože některými základními organizacemi byl doporučován buď přímo jako kandidát nebo jako náhradník soudruh Josef Lukášek, dosavadní krajský radní Královéhradeckého kraje, byl osloven novou předsedkyní KV KSČM Věrou Žižkovou a zástupci OV v Rychnově se žádostí, aby kandidaturu přijal. Soudruh Lukášek si vymínil několik dní na rozmyšlenou, a nakonec s kandidaturou souhlasil. V sobotu 18. ledna byl schválen jako možný kandidát do senátních voleb krajskou konferencí KSČM Pardubického kraje.

Jaké jsou tvé první dojmy?

Přiznávám, že to v žádném případě nebylo jednoduché rozhodování. Na jedné straně potěší důvěra, na druhé straně si člověk uvědomuje obrovskou zodpovědnost, kterou tím na sebe bere. Není to vůbec jednoduché, protože si jsem plně vědom, že proti mně budou stát soupeři těžkého kalibru, zvláště pak dosavadní senátor pan Antl.

Proč myslíš?

Má samozřejmě výhodu dobré znalosti celého obvodu. Já se na obvod dívám spíše jako řadový občan. Samozřejmě vidím řadu problémů i z krajského pohledu. Tíží mě situace na našich silnicích a tady bych mohl jmenovat jeden úsek za druhým. Slyším o potřebách našich hasičů, co se týče techniky, zvláště pak v okrajových částech, často špatně dostupných. Mohl bych pokračovat o otázce zdravotnictví a o otázkách sociálních bychom tady mohli vykládat hodiny. Tady je problémů spousta. Od sociálních dávek až po sociální byty, které trápí naše obce a města.

Domníváš se, že senátor to může ovlivnit?

Na to je těžká odpověď. Nemám žádné senátorské zkušenosti, ale dost často jsem diskutoval s předchozí senátorkou paní Václavou Domšovou, a tak vím, že senátor sám o sobě, je sám voják v poli. Že může něco málo ovlivnit, ale vždy je potřeba spolupráce. Ať už v klubu nebo s rodným krajem. Vždyť i v kraji musíme spolupracovat, a pokud chceme něčeho dosáhnout, nesmíme hledět na politickou příslušnost a vždycky si uvědomovat, že jsme především tady pro lidi – jak my, tak i opozice.

Co bys viděl jako prvořadé věci, pokud bys o to mohl rozhodovat?

Především práci pro lidi, kteří chtějí pracovat a taky patřičnou mzdu. Nápravu Drábkových sociálních dávek, aby lidé opravdu nemocní nemuseli živořit a simulanti se přitom neflákali. A v neposlední řadě systém ve školství, zde si hřeju polívčičku své učitelské profese, protože to, co tu v současné době máme, je jeden veliký nepořádek, a to dosavadní stav hodnotím hodně slušně. Ale řešení bude především starostí nové vlády, i když doufám, že poslanci i senátoři do něho také přispějí a jen doufám, že rozumně.

Co na závěr?

Nechci dávat žádné velké sliby, nemůžu rozdávat žádné podbízivé dary, já můžu obvodu nabídnout jen svou práci.
I to někdy není málo.

Za rozhovor děkuje /mon/
Zobrazeno 4329 x
Nahoru