Sociální služby

pomoc lidemPomalu se blíží konec volebního období a člověk se chtě nechtě zamýšlí nad tím, co se podařilo a co ne. I když závěrečný účet, a to si přiznejme, závěrečný účet nám vystaví voliči. Ale i tady někdy stačí jedna dobře mířená lež těsně před volbami, kterou pak někdo dementuje po volbách v malé poznámce na okraji novin. Ale zpět k sociální péči v Královéhradeckém kraji. V řadě zařízení poskytujících sociální péči se podařilo výrazně zlepšit jejich stavebně technický stav a zkvalitnit tak podmínky pro život našich klientů. Některá další vylepšení za desítky milionů korun jsou těsně před zahájením.
Ale o tom již jednou Haló noviny informovali, tak se k této otázce nebudu vracet. Síť sociálních služeb v kraji se rozvíjí plánovitě ve spolupráci s obcemi a poskytovateli, a samozřejmě také v závislosti na finančních možnostech kraje. Je jasné, že nedostatek peněz ve státním rozpočtu pro sociální služby dělal poměrně dost starostí nejenom všem krajským radním pro sociální věci, ale i sociálním výborům krajských zastupitelstev a samozřejmě i odborům sociálních věcí. Ke cti a chvále MPSV však musím uvést, že se vždycky podařilo ke konci roku největší nedostatky vyřešit. Myslím, že velice důležitou roli v těchto problematických otázkách sehrála sociální komise při Asociaci krajů. Komplexní řešení reálného plánování financí je skutečně celorepublikový problém a do budoucna musí být zodpovědně řešen.

Ale zpátky do kraje. Co bylo a je mým opravdovým přáním? Aby se lidé v našich zařízeních cítili dobře. Aby se na ně personál usmíval, abychom neřešili stížnosti na špatnou stravu nebo nehezký přístup lékaře. Aby i mezilidské vztahy personálu byly v pořádku (a to může být někdy hodně vážný problém). Zkrátka, aby to byly opravdu ústavy sociální péče v tom dobrém smyslu slova, a ne „odkladiště" starých a nemocných. Aby se tam naše babičky a dědečkové cítili, když už ne jako doma, tak alespoň skoro jako doma. Víte, nikdo z nás neví, v jakém zdravotním, či duševním stavu se může ocitnout. Tak se podle toho chovejme i ke svým rodičům a prarodičům.

Proto bych rád na závěr poděkoval všem pracovníkům v sociálních službách, samozřejmě především v Královéhradeckém kraji, ale i v celé republice, všem těm, kteří svou práci odvádějí poctivě, za jejich obrovské nasazení a obětavost. Věřte mi, vážení čtenáři, že to není jednoduchá práce. Čím více se člověk pohybuje v nejrůznějších sociálních zařízeních, tím více a více si uvědomuje význam zdraví. A tak si jej, prosím, přejme navzájem, neničme si jej zbytečným hašteřením o maličkosti, zlobením se nad malostí těch, kteří nás pomlouvají, a snažme se jít životem s úsměvem a dobrou náladou. Já vím, někdy to opravdu nejde, ale přesto si říkejme: Bude líp.

Přeji hodně zdraví všem čtenářům

PaedDr. Josef Lukášek, radní Královéhradeckého kraje se zodpovědností za sociální oblast
Zobrazeno 3634 x
Nahoru