Člověk a příroda

kun v podlesiLidé jsou součástí přírody, tak jako jiní živočichové. Jen se stalo, že jejich rozum začal převyšovat ostatní a člověk začal přírodu přizpůsobovat svým potřebám. Již po desetitisíce let působí na okolí. Nejdříve jako lovec, později pastevec a nakonec zemědělec. Mýtil lesy, zakládal pastviny, zavlažoval pole a tím přeměňoval divokou přírodu v kulturní krajinu. Hospodaření člověka změnilo krajinu mnoha zemí a podílelo se na změně místní přírody. Příkladem může být vymýcení lesů v Řecku a Itálii v době antiky, odlesnění Velké Británie v době rozmachu chovu ovcí a textilního průmyslu, zakládání rybníků ve středověku u nás. Čím lidé vládli účinnějšími nástroji, tím docházelo k rychlejší přeměně.

V současné době je příroda decimovaná na všech frontách. Ubývají pralesy, znečišťuje se voda v řekách a oceánech, dobývají se mnohdy nešetrným způsobem různé nerosty. Je ničeno ovzduší.Za posledních 100 let se zečtyřnásobil počet obyvatel Země a hlad po surovinách a přírodních zdrojích je veliký.Globální společnost vidí svůj úspěch jen ve stálém růstu, stále zvětšující se spotřebě, a čím dál větších ziscích finančních predátorů bez ohledu na budoucnost.Ne vždy se také se zdroji účelně hospodaří. Plýtvání potravinami, obaly, energií na nekvalitní výrobky, masáž reklamou, která nutí občany ke stále větším a nesmyslnějším nákupům. Honba za pohodlím a přebytkem, to je obraz dnešní vyspělé společnosti.
Na druhou stranu tu jsou lidé, kteří si uvědomují, že musíme přírodu chránit a bojovat proti jejímu drancování. Vzniká velký rozpor mezi tím, co chtějí ochranáři, většina obyvatel Země a průmysloví magnáti.
Zatím vítězí bezohledný hon za penězi a vše ostatní jde stranou. Měli bychom se mít na pozoru, aby si příroda sama jednou neporadila se svým největším škůdcem, člověkem. Jedině promyšlené a šetrné hospodaření s přírodními zdroji může lidstvo zachránit před kolapsem. To však asi od globálního kapitalismu nemůžeme čekat.

Věra Žižková, Předsedkyně KV KSČMZobrazeno 3662 x
Nahoru