Média a lidé

mediaŽijeme v době, kdy velkou úlohu v našem životě mají media. Ta rozhodují o tom, co si máme myslet, koho volit a na koho ukazovat prstem. Media jsou schopná během pár měsíců svou podporou právě založenou stranu protlačit až na parlamentní křesla. Vliv nastupujících nejrůznějších stran a hnutí s často velmi krátkodobou životností roste. Mnohdy reagují na krizové jevy a problémy ve společnosti. Přichází s ostrou kritikou, ale bohužel v politické praxi nejsou schopny nápravu kritizovaných jevů prosadit.
Roste i vliv nikým nevolených elit z občanské společnosti, nevládních organizací, lobbistických skupin a nadnárodních korporací. I ti dostávají v mediích značný prostor. Jsou to jevy, které nesmíme podceňovat.
Naše veřejnoprávní televize a rozhlas, ač jsou placeny z peněz nás všech a dalo se jim do vínku, že budou informovat objektivně a nezávisle, neplní své poslání. Podléhají vlivům úzkých skupin a nitky vedou i za hranice České republiky.
Rozhodně neinformují objektivně a nezávisle. Mnozí se v důsledku toho upínají k jiným zdrojům informací a to zejména na internet, faceboc, twiter .Tam je možné hledat i odlišné názory, ale orientovat se v nich je těžké. Ne všechny zveřejněné informace, jsou ověřené, a tak se mohou šířit různé poplašné zvěsti a fámy.
Boj o vliv na media je velmi silný. Můžeme to vidět na příkladu Polské vlády, která se rozhodla vzít veřejnoprávní media pevně do svých rukou a reakcí EU. Výklad pojmu svoboda slova je velmi široký a každý si pod ním představuje něco jiného.
KSČM jako jediná politická strana vydává svůj deník Haló Noviny, který se snaží zprostředkovat informace širokému spektru čtenářů, nejen z řad členů strany. Prolomit blokádu kolem nás se snažíme i moderními přístupy přes internet. Na tomto poli pociťujeme ještě určité rezervy. Významnou úlohu hraje náš měsíční zpravodaj Krajánek.
Chtěla bych všem, kteří svými články přispívají k šíření pravdivých informací o KSČM a dění u nás i ve světě, poděkovat za jejich úsilí. Nemalou zásluhu mají i naši kolportéři, kteří pravidelně Haló noviny a Krajánka rozdávají a roznášejí.


Věra Žižková
Zobrazeno 3394 x
Nahoru