Migranti v Kostelci nad Orlicí

uprchliciNa konci města směrem na Vamberk je areál bývalých kasáren vybudovaných za 1. republiky. V roce 1997 byla kasárna armádou opuštěna a chátrala. Po rozhodnutí ministerstva vnitra umístit do Kostelce n.O. pobytové středisko pro žadatele o azyl došlo k celkové rekonstrukci ubytovacích zařízení a v roce 2001 byl zahájen provoz. Počáteční kapacita byla 350 žadatelů. Zařízení bylo zaměřeno převážně na rodiny s dětmi, které přicházely z bývalých sovětských republik. Děti po počáteční přípravě ve speciální třídě přímo v areálu střediska, přecházejí do běžných tříd základní školy.
Nyní je kapacita 277 lůžek a není naplněna. Počet žadatelů se pohybuje kolem 180 až 190 lidí. Nejvíce je zde Ukrajinců, (asi čtvrtina), potom tu jsou Rusové, Číňané, Kubánci, Gruzínci, Arméni (kolem 10), Afgánci (jen4), po třech jsou Syřané, Mongolové, Alžířané. Převažují jednotlivci a muži.
Již v době, kdy byl oznámen záměr vybudovat v našem městě pobytové středisko, byla část občanů silně proti a tento negativní postoj u mnohých stále přetrvává. Napomáhá tomu i rozšiřování nepravdivých informací např. o nalezeném zavražděném uprchlíkovi za supermarketem či poplašná zpráva o znásilnění dvou holčiček. Každá taková událost je často zveličovaná a dlouho veřejností přetřásaná. Většina obyvatel nemá s cizinci žádné špatné zkušenosti, přesto ani po 15 letech se nesmířila s existencí tohoto zařízení.
Koncem března vznikla v Kostelci n. O. petice pod záštitou SPD (Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura). Petice žádá vyhlášení místního referenda o umisťování migrantů v katastru města Kostelec nad Orl. Na umisťování žadatelů o azyl město vliv nemá, to je v kompetenci ministerstva vnitra. Podle zákona nemusí žadatelé bydlet v pobytovém středisku, ale mohou si najít soukromé bydlení (u příbuzných, známých, v soukromí). To je jejich osobní rozhodnutí a na to také město nemá žádný vliv. Petice také požaduje, aby představitelé města občany v předstihu informovali o aktivitách týkajících se přijímání imigrantů.
Zcela chápu, že lidé mají v současné rozbouřené době obavy o budoucnost a chtějí se cítit ve svém městě, ve své zemi bezpečně. Chceme pokračovat v budování naší země v návaznosti na dlouhodobý historický vývoj, rozvíjet kulturní dědictví, odkaz našich předků. Přesto si myslím, že některými občany, novináři i politiky je rozpoložení obyvatel zneužíváno k posílení osobních ambicí a zviditelňování se na veřejnosti. Vyvolávání hysterie je nezodpovědné. Zatím nám žádná invaze nehrozí. Migranti mají ve svém hledáčku především jiné státy než je Česká republika. Někomu se však strach lidí z neznámého hodí a využívá ho pro své cíle. Chovejme se rozumně, braňme naši vlast, naši národní identitu, ale nepodléhejme štvavé a nenávistné kampani, která by nás mohla zavést na pokraj krvavého konfliktu.

Věra Žižková, zastupitelka města Kostelec nad Orlicí
Zobrazeno 2856 x
Nahoru