Multikulti

uprchliciMigrace již několik měsíců ovládá mysl mnoha lidí v Evropě. Přehodnocujeme svůj vztah k migraci a uprchlictví.
Vždy jsem se zamýšlela nad významem emigrace a osudy lidí, kteří emigrují ze své vlasti za různých podmínek, ať válečných, ideologických nebo ekonomických.
Vždy to pro občany samotné tak i pro jejich hostitele představuje značný problém. Ti co opouštějí svou vlast, se vydávají do neznámého prostředí s odlišnými návyky, jazykem, kulturou, zpřetrhají pouta mezi členy rodiny, přáteli a známými. Tito lidé se ocitají ve složité situaci, jsou frustrovaní, vykořenění, nespokojení. V novém prostředí jsou přijímáni s rezervou a ostražitostí. Často to vede, k uzavírání se do komunit, zhoršuje to možnost přijímání standardů hostitelské země. Mezi uprchlíky je i značná část, která se ani nesnaží o přizpůsobení se okolní společnosti. Sžívání dvou odlišných kultur je značně problematické.
Máme tu letité zkušenosti s romskou populací.
Často je označována za viníka majoritní společnost, která není ochotná tolerovat jiný způsob života. Většina lidí je tolerantní potud, pokud nejsou ohroženy jejich zvyky, styl života, majetek.
Lidé nejsou zlí, jsou ochotní pomáhat, ale vše má své hranice. Pokud bude tlak na společnost příliš velký, ta ho neunese a na povrch vyplavou negativní emoce, které se jen velmi špatně zvládají. Svět má za svou historií mnohé zkušenosti s pogromy, genocidami a vyhlazovacími válkami.
Zatím uprchlická vlna nepřináší pro naší republiku žádné potíže, jako je tomu například v Německu, Francii či jiných zemích. Musíme se však připravit na případné problémy. Nejtěžší otázkou je, kde je hranice možné pomoci a kdy již musíme říci tak dost a ochraňovat své národní zájmy. Vždy je nejjednodušším řešením odstranění příčin. Na tom však světové elity nemají zájem. Svět plný střetů, válek, chaosu a nepřátelství jim plně vyhovuje. Odvádí pozornost od stále větší a větší hamižnosti úzké skupinky světoobčanů a nezměrnému chudnutí 90 % populace.

Věra Žižková, člen ÚV Věra Žižková, člen ÚV
Zobrazeno 3151 x
Nahoru