Obchvat Častolovic

silniceAutomobilka Škoda a.s. závod Kvasiny je největší průmyslový podnik v Královéhradeckém kraji. Svou činností ovlivňuje život nejen v nejbližších obcích Solnici a Kvasiny, ale i ve větším okruhu. Rozvoj průmyslové zóny má vliv hlavně na dopravu. Zvyšující se počet kamionů projíždějících městy a obcemi na trasách směřujícími ke škodovce znepříjemňují život lidem bydlícím v blízkém okolí důležitých silničních tahů. I když je snaha vyrobená auto přepravovat co nejvíce po železnici a nyní se usilovně modernizují vlaková nádraží v Rychnově n. Kn., Častolovicích a Týništi n. O., aby tuto přepravu zvládla, přesto mnozí subdodavatelé stále vozí své komponenty auty.

V současnosti asi nejvíce trpí obyvatelé Častolovic. Ulice směřující z kruhového objezdu směrem na Solnici je velmi úzká a do kopce. Mnohým kamionům to činí potíže. Již delší dobu se plánuje obchvat Častolovic jižním směrem a dále by se měl napojit na silnici směřující na Solnici a Kvasiny mezi Častolovicemi a Kostelcem n.O. na katastrálním území města Kostelec n. O. Zastupitelstvo Kostelce n. O. v minulém volebním období projednávalo změnu územního plánu, aby mohl být obchvat tímto směrem veden. U občanů ani zastupitelů tento plán příliš velkou podporu nemá. Celý projekt bude velmi náročný, neboť silnice povede po mostech přes železniční trať, potok, bude se dotýkat častolovického zámeckého parku, zahrádkářské kolonie a údajně i v některých místech narazí na starou skládka odpadu z osinku. Tímto dopravním řešením se některým občanům uleví a jiným přibydou vrásky. Je na projektantech, aby zvolily to nejméně bolestivé řešení a přesvědčily občany Kostelce o jeho výhodnosti.
Zobrazeno 11769 x
Nahoru