Ochrana přírody

ochrana prirodyV době překotného rozvoje techniky se člověk od přírody značně oddělil a nabyl dojmu, že poručí větru, dešti, že dokáže zabránit různým živelným katastrofám nebo je alespoň předpoví. Jsme nespokojeni, když málo prší, moc prší, je sníh není sníh. Chtěli bychom mít přírodu podle našeho přání a tak s ní bojujeme.
Již od starověku se lidé snažili využít přírodní zdroje ve svůj prospěch. Naučili se zavlažovat pole, přivádět vodu z dalekých zdrojů do měst. Mýtili lesy, aby rozšířili pastviny a pole. Změnili tak vzhled mnoha zemí.
Ve středověku lidé zakládali rybníky a tím značně ovlivnili ráz krajiny. Příroda se po staletí přizpůsobovala naší činnosti a tak i po zásahu člověka vznikly přírodně zajímavé lokality.
Dnes je působení na přírodu čím dál silnější a komplexnější. Znečišťujeme vodu, vzduch, kácíme pralesy, dolujeme ve velkém nerostné bohatství. Zabíráme půdu pro stavby silnic, domů, obchodních center. Vedle bezohledných investorů, kteří vidí za vším jen peníze, tu jsou i lidé, které zajímá budoucnost. Kladou si otázku, jak se bude žít našim dětem, vnukům. V jakém stavu jim předáme naši planetu? Snaží se upozorňovat veřejnost na negativní jevy, drancování a ničení přírody. Pomáhají zachraňovat poslední zbytky nedotčené přírody. U nás žijeme již po tisíciletí v kulturní krajině, to je v krajině ovlivňované působením člověka a i nadále budeme naši zem přetvářet. Ochranu přírody potřebujeme. Neměla by však znemožňovat lidem využívat její zdroje v rozumné míře. Chceme obdivovat přírodní krásy, ale zároveň chceme žít a pracovat. Někteří ochránci zachází, až příliš do extrémů, když si představují, že těsně vedle míst, které člověk přetvořil k obrazu svému, budou lokality naprosto nedotčené přírody. Nalézt přijatelný kompromis je velmi obtížné. Nad ušlechtilými myšlenkami většinou vítězí honba za ziskem. Peníze jsou nade vše, i když si možná sami pod sebou řežeme větev. Jedině šetrné hospodaření může vést k zachování dobrých podmínek pro život. To však od současného globálního kapitalismu nemůžeme očekávat.
Zobrazeno 3134 x
Nahoru