Další důvod k útokům na prezidenta Zemana

tabuleMiloše Zemana stále považuji za nejlepšího prezidenta v popřevratové době od roku 1989. Neznamená to však, že s ním vždy a ve všem souhlasím. Předpokládám, že ani sám Miloš Zeman by o takové nekritické příznivce nestál.

Současná protizemanovská kampaň související s /ne/jmenováním nových profesorů je důkazem, že ne každý názor našeho prezident je pro mne přijatelný. V tomto případě však nemám na mysli jeho odmítnutí jmenovat tři nové profesory. O právu, či neprávu nové profesory jmenovat se hodně diskutuje. Osobně jsem přesvědčen o tom, že pokud někdo požaduje rozhodující podpis na významném dokumentu od hlavy státu, měl by s ním, popřípadě s jeho spolupracovníky, návrh s předstihem projednat a poté prezidentovi k podpisu předložit. V takovém případě by se jednalo víceméně o podpis formální, který by znamenal zvýšení vážnosti celé procedury. Dokonce se domnívám, že tvůrci Ústavy měli právě tento postup na mysli. Jenže naše vědecké rady se s prezidentem Zemanem, který si dovolil porazit s pomocí „nezodpovědných" voličů „jejich Karla", pravděpodobně vůbec nebavily a přišly s nekompromisním diktátem – prezidente, podepiš!
S čím nesouhlasím s naším prezidentem, jsou v tomto případě některá zdůvodnění odmítnutí podpisů.
Chápu pana prezidenta, že mu dělá nepřekonatelné problémy podepsat jmenování profesorem člověka, kterému se v minulosti dostalo ohromné cti - stal se ředitelem jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v naší zemi, jakou Národní galerie je. Proč nepřekonatelné problémy? Protože ho ředitel Jiří Fajt hluboce zklamal údajným návrhem využít sponzorský dar pro Národní galerii k navýšení svého vlastního platu. Vždyť jen připustit takovou myšlenku bylo něco nevídaného. Že se návrh nerealizoval, není vůbec podstatné. Jaké může mít takový kandidát na profesorský titul morální předpoklady? Rektoři Hana Machková a Tomáš Zima tvrdí, že členové vědeckých rad musí být morálně bezúhonní. Potom nechápu, jak mohl být prezidentovi republiky podán návrh jmenovat profesorem také tohoto docenta. Nebo u profesorů morálka nehraje žádnou roli? Jako argument proti Zemanovi oba rektoři také uvádějí perličku - profesory v Oxfordu nebo Cambridgi prý jmenuje Její královská Výsost Alžběta II. Bude to asi pravda, ale nedovedu si představit, že by britské panovnici někdo navrhl k jmenování profesorem člověka jen náznakem podezřelého, že si řekl o úplatek. Teprve takový případ by byl opravdovou „perličkou". Ve sdělovacích prostředcích se setkáváme velmi často s názorem, že vztah našeho prezidenta k akademické obci není dobrý. A co vztah akademické obce k prezidentovi Zemanovi? Ten je v pořádku?
Naopak nesouhlasím s důvody odmítnutí podpisu u zbývajících navržených. Domnívám se, že například armádní propagandistická minulost Jana Eichlera takovým důvodem nemůže být. Vždyť žádná armáda bez propagandistů nemůže existovat. Že dnes plní jejich funkci vojenský kaplan, není rozhodující. Podle takového uvažování by si možná kaplan /propagandista/ měl rozmyslet, zda by neměl tuto armádní funkci opustit. Nemůže přece vědět, jak bude za třicet let na současné státní zřízení nahlíženo.
Na druhé straně se mi i tento, podle mého názoru, mylný názor pana prezidenta jeví přínosným. Domnívám se totiž, že celá řada oponentů Miloše Zemana je zároveň silně antikomunisticky naladěna a proti bývalým politrukům, spolupracovníkům StB a podobným lidem je doslova „vysazena". Najednou jim taková minulost u docentů Jana Eichlera a Ivana Ošťádala nevadí? Že by se také v této oblasti „ledy hnuly" a názory na minulost některých, většinou bezúhonných, občanů měnily? Možná jsem pesimista, ale moc tomu nevěřím. Spíš se jedná o další protest proti Zemanovi, kterého jako prezidenta doslova nesnášejí.

Bedřich Chasák
Zobrazeno 3148 x
Nahoru