Jakým právem tzv. demokraté zpochybňují výsledky voleb?

tabulePodle sdělovacích prostředků visí v Praze jen v jedné škole z deseti portrét nového prezidenta. Zdá se vám to také nepochopitelné? Zákon sice neukládá mít obraz prezidenta ve třídách, popřípadě v dalších místnostech školy, ale máme tu určitou tradici, která by se snad měla dodržovat. Uvědomuji si, že ne každý prezident je pro všechny obyvatele naší země přijatelný. Nemělo by to však znamenat, že subjektivní rozhodnutí vedení školy, často jen ředitele, bude negativně ovlivňovat děti.

Škola má vést své žáky mimo jiné k vlastenectví, k lásce své země a v rámci toho i k úctě jejího čelního představitele – prezidenta. Dětem je úplně jedno, zda jejich učitel uznává nebo neuznává výsledky demokratické volby hlavy státu. Prezidenta by měly znát a mít o něm maximální objektivní informace. A pokud toto nechápe například ředitel školy, měl by si v zájmu našich dětí raději najít jiné zaměstnání. Jen mimochodem mě napadá, jak by asi bylo naloženo s ředitelem, který by odmítl v devadesátých letech minulého století pověsit ve škole obraz prezidenta Havla. Asi si dovedeme představit, jak by stejné typy dnešních „demokratů" s takovým člověkem patřičně zatočily.
Často slyšíme zdůvodnění, proč nemohou obraz prezidenta do tříd zabezpečit. Nejsou peníze. Nechce se mi věřit, že by školy nesehnaly šedesát korun na fotografii prezidenta. Uváděných asi 600 korun je včetně rámu. Ale proč kupovat rámy? Ať ze starých vyndají Klause, popřípadě Havla a vloží tam Zemana. Náklady budou minimální. Nedostatek financí je tedy prokazatelně zástupný problém.
V této souvislosti se často setkáváme s otázkami, zda se nám nějak nemnoží zpochybňování výsledků demokratických voleb v naší zemi. Například mezi umělci, ale také mezi učiteli a pod jejich vlivem mezi studenty. Slovo „demokracie" sice skloňují ve všech pádech, ale zároveň mají na mysli jen tu svoji „jedině správnou" demokracii. Demokracii, která je podle jejich představ. V opačném případě píší petice a výzvy, organizují podpisové akce a na protest tahají zejména mladé, nezkušené a lehce zmanipulovatelné lidi na náměstí. Že zpochybňují rozhodnutí většiny občanů ve svobodných volbách pro ně není rozhodující. Mají jen svoji pravdu a vnucují ji ostatním. Nesmíme také zapomínat na neskrývanou podporu uvedených, počtem zanedbatelných skupin obyvatel, většinou sdělovacích prostředků, včetně veřejnoprávních. Nemůžeme se potom divit, když mnohý občan nabude dojmu, že nerespektování názoru většiny opravňuje neuznávat výsledky demokratické volby. Dnes se jedná o volby prezidenta a do krajských zastupitelstev, zítra půjde o volby jako takové.

Bedřich Chasák

Zobrazeno 5243 x
Nahoru