Kdo to reprezentuje katolickou církev?

katolicka-cirkevČasto se setkávám s dotazem a jistě nebudu sám, kdo v naší zemi, promiňte mi ten zlidovělý výraz, bordel, který se podařilo za dvacet let nastolit, dá do pořádku? Po zhlédnutí posledního pořadu „Máte slovo" to již vím. Bude to katolická církev. Alespoň to tvrdil její zástupce monsignor Tomáš Holub. Stát prý zásluhou své politiky bude v budoucnosti v tak neutěšeném stavu, že se například nebude schopen postarat ani o potřebné a nemohoucí občany a jedině církev nám v této oblasti vytrhne trn z paty. Proto jsou nutné církevní restituce, aby na tuto činnost církev měla.
 
Konstatoval to mladý, někdy se zdálo až fanatický kněz, který do pořadu přišel s jediným donekonečna opakovaným argumentem – rozhodnutí Ústavního soudu. Navíc se ukázalo, že si ani to rozhodnutí pořádně neprostudoval. Dále pro něj bylo charakteristické trvalé až neurvalé skákání do řeči jiným a následné nábožensky zabarvené omlouvání se za to. V jednom okamžiku mi dokonce připomněl svého nadřízeného kardinála Dominika Duku, který ztratil nervy v jednom rozhlasovém rozhovoru. Monsignorovi Holubovi asi také došly argumenty.
Nastínění katastrofální situace monsignorem Holubem, která hrozí naší zemi po dvacetiletém vládnutí, popřípadě vládnutí v dalším období nekompetentních politiků většinou pravicových stran, můžeme určitým způsobem tolerovat, popřípadě omluvit jeho mládím. Mnohem horší je však skutečnost, že se s ním ztotožnil i poslanec za TOP 09 František Laudát. Otevřeně přiznal, že řízení státu, na kterém se politici jeho strany a on osobně také podíleli, vede k nedozírným dopadům, hrozícím krachem.
V tomto bodě s panem Laudátem plně souhlasím. Povedou-li naši zemi dále politici jeho typu, nemůže to dobře skončit. Na druhé straně však nevěřím, že nás z toho dostane katolická církev, reprezentovaná arogantně a demagogicky se chovajícím monsignorem Holubem, generálním sekretářem České biskupské konference. Snad si mnozí z posledních věřících v naší zemi po zhlédnutí pořadu „Máte slovo" alespoň položili otázku, kde se vytratila skromnost, trpělivost a tolerance církve, která se takovými vlastnostmi často chlubí. Tomáš Holub o podobných charakterových vlastnostech snad ani neví. Pokud doposud bylo proti církevním restitucím v tak nehorázném rozsahu kolem 80 % občanů, po vystoupení tohoto představitele katolické církve jich odhaduji nejméně na procent devadesát.
Jen na okraj. Dovedete si představit jednání s církevními hodnostáři typu generálního sekretáře České biskupské konference? Vůbec představitelům ČSSD a ANO nezávidím.
Bedřich Chasák
Zobrazeno 3079 x
Nahoru