ODS se topí v dluzích

odsObčanská demokratická strana je v hluboké krizi, v tomto případě mám na mysli krizi finanční. Jak se to mohlo stát? Vždyť před deseti až dvaceti lety se jednalo o nejbohatší politickou stranu. Noví členové se hrnuli do strany Václava Klause a s nadšením platili členské příspěvky. Organizovaly se večeře, obědy a nevím, co ještě, na které se doslova vtírali novodobí podnikatelé, kteří byli ochotni za posezení v blízkosti i pochybných politických osobností platit nehorázné sumy. Sponzoři stáli fronty s cílem přispět do pokladny ODS nepředstavitelné miliony. Odeeska se topila v penězích a postupně si zvykla na rozmařilý politický život.

Zároveň se začaly objevovat dohady, čím si tato strana zasluhuje tak ohromnou přízeň? Milionové dary se nejčastěji zdůvodňovaly tím, že nová pravicová strana vytváří vynikající podmínky pro podnikání v České republice a podnikatelé jí svými dary vyjadřují bezbřehou vděčnost.
Na druhé straně se však objevovaly názory, že své, často pochybně získané miliony, nedává nikdo zadarmo. Bylo víc jak pravděpodobné, že každý dárce čeká nějakou protislužbu. Funkci, lepší postavení ve státní službě, státní zakázku a celou řadu dalších výhod, které v té době jako vládní strana mohla ODS slíbit a zabezpečit. Samozřejmě byli i poctivci, kterým šlo o blaho země, a chtěli nezištně pomáhat. Ale takových mnoho nebylo, jak se dnes ukazuje například prudkým snižováním členské základny.
Před několika lety však ODS na politickém výsluní České republiky skončila a pohybuje se nad politickou propastí. V této pozici již nemůže nikomu nic slíbit, nastal prudký úbytek sponzorů a zastavení toku peněz, což znamenalo a znamená rostoucí vysokou zadluženost. Desítky milionů začaly chybět. V plné nahotě se ukázalo, že dary pro ODS v období jejího politického rozkvětu byly poskytovány z vypočítavosti a prakticky se jednalo o skryté úplatky.
Občanská demokratická strana se tedy dostala do nezáviděníhodné situace. Členové ji opouštějí, zadluženost dosahuje neuvěřitelné výše a její čelní představitelé si v žádném případě nezískali sympatie u občanů mimo jiné pro své suverénní vystupování a trvalou kritiku všeho, co se v republice děje.
Také se nabízí otázka, zda by se neměly naše k tomu určené orgány zabývat šetřením, kolik desítek, možná stovek miliard stály státní pokladnu milionové úplatky pro v minulosti vládnoucí Odeesku. Možná bychom se dočkali konstatování, že se u nás dvacet let postupně tvořila další „zločinecká, zavrženíhodná organizace" - Občanská demokratická strana.
V současné době se projednává otázka financování politických stran. I z výše uvedených faktů se domnívám, že by měl být uzákoněn především zákaz jakéhokoliv sponzorování politických stran právnickými osobami. Základem příjmů by měly být členské příspěvky členů, dary sympatizantů do určité výše a státní příspěvek. I to by mohla být cesta například k zabraňování neskutečně vysokým nákladům mnohých státních zakázek.

Bedřich Chasák
Zobrazeno 5269 x
Nahoru