Změní se Ústav pro studium totalitních režimů?

ustav trÚstav pro studium totalitních režimů má opět nového šéfa. Dnes již bývalý ředitel Daniel Herman byl odvolán a drtivé většině občanů to nevadí. Kdo situaci v tomto drahém a zbytečném ústavu sledoval, překvapen nebyl.
Pan Herman tvrdí, že nová rada uvedeného ústavu byla navolena levicovým Senátem s cílem zpolitizovat tuto instituci a proto se bojí o demokracii. Vůbec mu nedošlo, že jeho ústav byl zpolitizován od samého počátku. Ovšem rada ústavu byla před pěti lety zvolena pravicovým Senátem a volba tedy byla vrcholně demokratická.
Dnes zásluhou neskutečné neschopnosti pravicových politiků vítězí levice na všech frontách politického boje. A tak se denně setkáváme s lidmi, kteří neuznávají demokraticky zvolená krajská zastupitelstva, prezident Zeman není jejich prezidentem a složení Senátu považují za výsledek provokativní volby hloupých voličů. Poslanecká sněmovna s vládou se zatím drží jen zásluhou hrůzy většiny poslanců z předčasných voleb, protože jim hrozí nezvolení do instituce, která jim poskytuje pohodlný život. Zbývá tedy jen problematický Úřad pro studium totalitních režimů, který pod vedením pana Hermana a jemu podobných „historiků" mohl spolehlivě vyhledávat nepohodlné osoby v různých seznamech, zejména v seznamech Státní bezpečnosti.
Občas se „náhodou" objevil spolupracovník s VKR, popřípadě s StB v řadách kandidátů, popřípadě zvolených poslanců do Poslanecké sněmovny, senátorů, nebo krajských zastupitelů.
Také bývalý důstojník, který v mladém věku vykonával funkci politruka roty, je pro mnohé současné kádrováky absolutně nepřijatelný pro jakoukoliv funkci v zastupitelských sborech. Přitom takoví zásadoví „hodnotitelé historie" ani neví, co takový politruk roty vlastně dělal. Znalosti pravděpodobně nabyli jen ve filmech Černí baroni a Tankový prapor.
Ústav pro studium totalitních režimů pod vedením ředitelů panem Žáčkem počínaje a Danielem Hermanem konče byl neskutečně loajální i k pravicovým vládám. Jeho historici dokonce neváhali „objevit" důkaz, že bratři Mašínové se chystali spáchat atentát na samotného Gottwalda. Pravděpodobně chtěli ulehčit premiérovi Topolánkovi zdůvodnění demonstrativního předání vyznamenání lidem, kteří jsou drtivou většinou národa považováni za sprosté vrahy, pro které pravděpodobně bylo slastí podříznout omámeného a spoutaného člověka, který si plnil své služební povinnosti.
Uvedené příklady naznačují, k čemu sloužil výše uvedený úřad, který již pět let vyvíjí pochybnou činnost za neuvěřitelné miliony daňových poplatníků. Proto se domnívám, že výměna ředitele Hermana je jen zanedbatelné minimum, které by mohlo znamenat alespoň nějakou nápravu.

Bedřich Chasák
Zobrazeno 2940 x
Nahoru