Kraj musí sloužit svým občanům:

1) Chceme snížit vliv byrokracie na politická rozhodnutí samosprávných orgánů Královéhradeckého kraje. Budeme dále omezovat administrativní náročnost úředních úkonů pro obce a občany.
2) Všechna podstatná rozhodnutí musí být nejprve projednána s občany, jichž se dotknou, prostřednictvím místních samospráv. Nebudeme rozhodovat bez konzultace s občany a odborníky.
3) Dění v akciových společnostech v majetku kraje musí být pod kontrolou krajských zastupitelů a veřejnosti.

Budeme prosazovat tyto zásady:

Ve zdravotnictví

Finanční a personální stabilizace sítě krajských nemocnic je základem dostupné a kvalitní zdravotní péče.
Závazek voličům: Vrátíme zásadní rozhodnutí Zdravotnického holdingu KHK pod kontrolu zastupitelstva, navrhneme kroky k personální stabilizaci nemocnic, aby nemusela být uzavírána další oddělení.

Ve školství a zaměstnanosti

Prosadíme zkvalitnění sítě středních škol a učilišť tak, aby jejich absolventi nacházeli v kraji uplatnění. Povedeme aktivní politiku zaměstnanosti nejen v rámci krajské tripartity.
Závazek voličům: Společně se zaměstnavateli a školami vytvoříme podmínky k přípravě nové generace řemeslníků a techniků.

V hospodaření

Trváme na veřejné kontrole výběrových řízení a hospodaření kraje, zajistíme zvýšení podílu investic v rozpočtu.
Závazek voličům: Maximálně využijeme evropské dotační fondy ve prospěch občanů kraje.

V životním prostředí

Chceme předat budoucím generacím přírodu aspoň v takovém stavu, v jakém jsme ji převzali, zlepšíme hospodaření s vodou v krajině.
Závazek voličům: Zamezíme výstavbě spalovny odpadů a zvýšíme podíl tříděného odpadu v odpadovém hospodářství kraje.

V dopravě

Udržíme cenově dostupný integrovaný systém regionální dopravy, zajistíme kvalitní dopravní obslužnosti kraje, zlepšíme stav komunikací.
Závazek voličům: Prosadíme pokračování rekonstrukcí krajských silnic ze všech možných zdrojů financování.

V sociální péči

Síť sociálních služeb budeme rozvíjet plánovitě tak, aby nejen každý senior měl zajištěnou dostupnou sociální službu
a mohl co nejdéle žít ve svém domově.
Závazek voličům: Posílíme odlehčovací služby a prosadíme citlivý přístup k dětem v pěstounské péči.

V rozvoji kraje

Zabezpečíme rovnoměrnější rozvoj všech oblastí kraje a zvýšení turistické atraktivity kraje.
Závazek voličům: Prosadíme větší podporu historickým vývojem znevýhodněných oblastí kraje.

V kultuře a sportu

Pomůžeme aktivnímu zapojení občanů a zvláště mládeže do kulturních a sportovních aktivit.
Závazek voličům: Rozšíříme dotace na volnočasové dětské, mládežnické a rodinné aktivity.

 

Závěrem Vás žádáme:

Pomozte nám naplnit naše cíle a umožněte nám dokončit započaté projekty.
Informujte o našich programových cílech své příbuzné a známé.
Vítáme všechny vaše náměty a nápady, jak společně zlepšit život v kraji!
Děkujeme. Vaši kandidáti

Zobrazeno 1509 x
Nahoru